Schade melden

Pensioenen

Heeft u voldoende vermogen voor later?

Hoe vult u uw vermogen aan?

Heeft u al plannen voor wat u wilt doen als u straks stopt met werken? Misschien wilt u net zo kunnen blijven leven als dat u nu doet. Maar is dat ook haalbaar met de oudedagsvoorziening die u tegen die tijd heeft opgebouwd? Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden om uw vermogen aan te vullen. De specialisten van De Keyzer Zekerheid adviseren u over uw pensioenvoorzieningen of het pensioen van uw medewerkers.

Waardeoverdracht Klein Pensioen

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Per 1 augustus 2019 is het systeem van Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen in werking getreden. Dit systeem geldt voor kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van een wijziging werkgever op/na 1 januari 2018. Dit systeem regelt dat kleine pensioenen kunnen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening. Het samenvoegen van pensioenen zorgt voor lagere uitvoerings- en administratiekosten. Ook leidt het tot meer overzicht, want het pensioen is over minder potjes verdeeld.

Achtergronden

In een wetswijziging uit 2018 is het recht van de pensioenuitvoerder op tussentijdse afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Hierdoor wordt het voor alle pensioenuitvoerders eenvoudiger om kleine pensioenen samen te voegen. Een klein pensioen (in 2022: minder dan € 520,35 bruto per jaar) wordt dan niet langer afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder. Daarnaast is vastgelegd dat hele kleine pensioenen (maximaal € 2,00 bruto per jaar) van rechtswege vervallen. Veelal verzamelen pensioenuitvoerders de waarde van deze hele kleine pensioenen en maken dit over aan een goed doel.

Knelpunten opgelost

Er is gebleken dat zich in de praktijk twee grote knelpunten voordeden waardoor de bedoeling van deze wet niet volledig kon worden geëffectueerd, namelijk:

  • Er was nog geen oplossing voor kleine pensioenen die zijn ontstaan door een wijziging van werkgever voor 1 januari 2018. Dit betreft meer dan 5 miljoen bestaande kleine pensioenen. Ten aanzien van deze bulk heeft elke pensioenuitvoerder een bepaalde tijdsperiode gekregen waarin zij de kleine pensioenen van voor 2018 kunnen overdragen. Hiermee wordt in een beheerbare overdracht voorzien. De ingangsdatum van dit plan was 1 april 2021.
  • De reikwijdte van de automatische waardeoverdracht is te beperkt waardoor bijvoorbeeld kleine pensioenen die zijn ontstaan na een collectieve beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst niet kunnen worden samengevoegd. Dit knelpunt is opgelost met de Wet aanpassing regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen die op 27 september 2022 is aangenomen in de Eerste Kamer.

Moet een werknemer of werkgever iets doen voor het overdragen van een klein pensioen?

Nee, dat is niet nodig. Een pensioenuitvoerder die ervoor kiest om zijn kleine pensioenen over te dragen zal onderzoeken of een verzekerde werknemer pensioen opbouwt bij de huidige werkgever. Zo ja, dan zal het kleine pensioen worden overgemaakt naar de pensioenuitvoerder van deze huidige werkgever. Vervolgens krijgt de werknemer bericht van de pensioenuitvoerder van de huidige werkgever. Ook de huidige werkgever zal worden geïnformeerd of ziet het terug in de administratie van de uitvoerder.

Consequenties werkgever

De werkgever van een werknemer waarvoor een klein pensioen automatisch wordt overgedragen kan hier niks tegen beginnen. Het is tenslotte wetgeving. Wel krijgt deze werkgever mogelijk te maken met extra kosten. Zoals bijvoorbeeld extra administratiekosten of hogere premies voor de nabestaandendekkingen, die op basis van de Algemene Wet Gelijke Behandeling altijd voor rekening van de werkgever zijn. Als gevolg van een waardeoverdracht worden de nabestaandendekkingen berekend over de werkelijke diensttijd samen met de fictieve extra diensttijd die voortvloeit uit deze waardeoverdracht. Hierdoor worden de nabestaandenpensioenen hoger en dus ook de risicopremies. Dit is structureel zolang de betrokken werknemer in dienst is. Al zal dit als onderdeel van de maandelijks lasten is wellicht niet tot nauwelijks opvallen.

Heeft u vragen over dit onderwerpt, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via a.vanderlinde@dekeyzer.nl of bel met Adriaan van der Linde via 06-10476641.

Aanbieders

Uw pensioen onafhankelijk, objectief en op maat geregeld. Met onderstaande aanbieders heeft De Keyzer een samenwerkingsverband:

  • Aegon
  • Allianz
  • ASR
  • Brand New Day
  • Scildon
  • Nationale Nederlanden
  • Zwitserleven
  • Onderlinge

Wilt u pensioen regelen voor uw werknemers?

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Lees in het ‘Dienstverleningsdocument Pensioenvraag’ wat wij voor u kunnen doen en hoeveel onze dienstverlening kost.

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag
In dit document kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.
Adriaan van der Linde
Onze specialisten van De Keyzer adviseren u over uw pensioen of pensioen van uw medewerkers.