Schade melden

Pensioenverdeling bij
scheiding 2021

Recent is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Het voorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Dit wetsvoorstel is een eerste stap naar een modernere verdeling van pensioenen na een scheiding waarbij de levenslange afhankelijkheid tussen de ex-partners wordt verbroken.

Beide ex-partners krijgen namelijk op basis van dit wetsvoorstel een zelfstandig recht op een deel van het ouderdomspensioen dat zij tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. En pensioenuitvoerders kunnen automatisch tot verdelen overgaan. Als ex-partners willen afwijken moeten zij dit melden aan de pensioenuitvoerder.

Dit is het tegenovergestelde van de huidige praktijk.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws