Schade melden

Klachtenregeling De Keyzer Zekerheid

De Keyzer Zekerheid ziet elke blijk van onvrede over onze dienstverlening als een klacht en neemt deze dan ook serieus. Wij verzoeken u deze te melden zodat de melding kan worden geïnterpreteerd en geregistreerd als klacht. Geef uw klacht door via ons contactformulier of door een e-mail te sturen aan compliance@dekeyzer.nl. Uw klacht wordt direct opgepakt en met de directie besproken. Gezamenlijk kunnen we dan werken aan een oplossing.

U kunt zich ook wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(Kifid). Kifid is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Is een adviseur aangesloten bij het KifiD, ontvangt deze een KifiD meldingsnummer. Dit nummer kunt u doorgeven als u melding maakt van de klacht. De Keyzer Zekerheid is aangesloten bij het KIFID met meldingsnummer 300.004728.

Het klachtenloket is bereikbaar via:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG ’s-Gravenhage
Telefoon: 0900 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl