Schade melden

Up-to-date

Uitstel inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen

Uitstel inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen. In juni 2019 hebben het kabinet, de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met afspraken over de AOW en pensioenen. Sindsdien zijn deze partijen met elkaar in gesprek over de uitwerking van het pensioenakkoord. Het uiteindelijke doel is om te komen tot de Wet toekomst pensioenen.

Het lag in de planning om deze wet in te laten gaan op 1 januari 2022 met een overgangstermijn van 4 jaar, zodat vanaf 2026 alle pensioenvoorzieningen zijn aangepast aan de nieuwe wet.

Hiervoor is begin 2020 het eerste conceptwetsvoorstel ter beoordeling voorgelegd. De reacties op dit concept vragen om een goede afweging. Daarom verwacht Minister Wouter Koolmees dat hij het aangepaste wetsvoorstel pas begin 2022 kan indienen bij de Tweede Kamer. Hij streeft dan naar een nieuwe ingangsdatum van 1 januari 2023 zodat de Tweede en Eerste Kamer het voorstel zorgvuldig kunnen behandelen. Ook krijgen andere betrokken organisaties langer de gelegenheid om zich op de aanpassingen voor te bereiden.

Omdat de overgangstermijn wel op 4 jaar blijft staan, moeten alle pensioenvoorzieningen dan uiterlijk op 1 januari 2027 zijn aangepast. Bijkomende consequentie is waarschijnlijk dat het transitieplan dat een werkgever opstelt en inlevert bij de pensioenuitvoerder voor 1 januari 2025 gereed moet zijn. Het transitieplan vormt de verantwoording van de werkgever voor de overstap naar het nieuwe stelsel met daarin alle keuzes en overwegingen.

Adriaan van der Linde
Wilt u nu al meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met onze pensioenadviseur.

Nieuws