Schade melden

Up-to-date

Pensioenakkoord

In juni is na vele jaren van onderhandelen een principeakkoord tot stand gekomen tussen De Minister van Sociale Zaken, werkgevers en de vakbonden FNV en CNV over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Hiermee is een grote stap gezet naar een toekomstbestendig stelsel. Het kabinet en de sociale partners kunnen beginnen met de verdere uitwerking van het akkoord. Wat staat er zoal in het akkoord:

  • Pensioen wordt persoonlijker en transparanter. De zogenaamde doorsnee systematiek voor de premiebetaling wordt afgeschaft;
  • Meer flexibiliteit bij het opnemen van pensioen, zoals het opnemen van een bedrag ineens van 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen;
  • Nabestaandenpensioen moet standaard goed geregeld zijn;
  • Er komt ruimte voor werkgever en werknemer om mensen met een zwaar beroep eerder te laten stoppen;
  • Pensioenen worden sneller aangepast aan de economische situatie.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws