Schade melden

Dat bij u past

Een pensioenplan

Een oudedagsvoorziening is meer dan alleen het inkomen dat u na uw pensioen gerechtigde leeftijd ontvangt. Bovendien heeft Nederland een ingewikkeld pensioenstelsel. De uiteindelijke hoogte en voorwaarden van uw pensioen zijn van veel zaken afhankelijk. Maak een afspraak met een van onze pensioenadviseurs. Zij stellen samen met u een pensioenplan op waarmee met al uw wensen rekening wordt gehouden. Zowel in de toekomst als nu.

1e Pijler pensioenstelsel:
Het pensioen in de eerste pijler wordt door de overheid geregeld. Hieronder vallen: de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaande Wet ANW. Dit zijn volksverzekeringen die gelden voor iedereen die in Nederland woonachtig is.

2e Pijler pensioenstelsel:
In de tweede pijler behoort het pensioen dat wordt opgebouwd in dienstverband. Door de werkgever wordt pensioen toegezegd aan werknemers. Dit pensioen wordt vervolgens ondergebracht bij een pensioenuitvoerder.

3e Pijler pensioenstelsel:
Tot de 3e pijler behoren individuele privé aanvullingen zoals een lijfrentevoorziening of overlijdensrisicoverzekering. Individueel maatwerk dus!

Het pensioen is al met al een ingewikkelde materie. Maar te belangrijk om links te laten liggen. Maak dus snel een afspraak met onze pensioenadviseur. Dat geeft een gevoel van zekerheid.

Onze producten in de 3e pijler

Levensverzekering

Met een levensverzekering zorgt u voor aanvullende inkomsten in een periode dat dit is gewenst. U kunt er voor kiezen het bedrag periodiek te ontvangen, of u krijgt een bedrag in één keer uitgekeerd.

Er bestaan twee soorten levensverzekeringen:

  • Een verzekering bij overlijden: het bedrag wordt uitbetaald na overlijden, zodat uw nabestaanden goed worden achtergelaten.
  • Een verzekering bij leven: deze verzekeringsvorm keert uit wanneer u als verzekerde op een bepaalde datum nog in leven bent. Overlijdt u voor die tijd, dan zijn er twee mogelijkheden: uw nabestaanden ontvangen niets of zij krijgen uw premie-inleg terug.

Lijfrentevoorziening

Er bestaat de mogelijkheid om in privé een (aanvulling) te verzorgen op uw pensioen. Dit kan door middel van een oudedagsvoorziening in de vorm van een lijfrenteverzekering of een lijfrente bankspaarrekening.

Als u spaart of belegt voor uw oude dag, kunt u de jaarlijkse inleg aftrekken van uw belastbare inkomen binnen de fiscale regels.

Teddy Hendrikse
Heeft u een vraag over levensverzekeringen, lijfrente of banksparen, of wilt u een wijziging doorgeven? Neem contact met mij of mijn collega op.
Renée Israël
Heeft u een vraag over levensverzekeringen, lijfrente of banksparen, of wilt u een wijziging doorgeven? Neem contact met mij of mijn collega op.