Schade melden

Risicobeheer

Bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Met risicobeheer kunnen uw bedrijfsspecifieke risico’s door ons geïdentificeerd, geëvalueerd en beoordeeld worden.

Door het op deze manier in kaart brengen van uw risico’s kunt u voor uw onderneming maatregelen treffen om deze te beperken of te voorkomen.

Uw bedrijfscontinuïteit staat hierbij voorop! Ontdek onze aanpak.

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken
Uw bedrijfscontinuïteit staat bij risicobeheer voorop! Ontdek onze aanpak.

Risicoanalyse

In een uitgebreide inventarisatie worden alle bedrijfsrisico’s in kaart gebracht. Tijdens deze inventarisatie worden alle facetten van de bedrijfsvoering behandeld. Denk hierbij aan de risico’s van de bedrijfsactiviteiten, uw werknemers en die van leveranciers en afnemers.

Rapportage

Na de risicoanalyse ontvangt u een uitgebreide rapportage. Hierin wordt uitgebreid stilgestaan bij de risico’s die uw onderneming loopt. Ook worden adviezen gegeven hoe deze risico’s kunnen worden beperkt.

Conclusie & advies

Voor de risico’s die niet aanvaardbaar zijn, geven we een onderbouwd advies: risico’s vermijden door preventie, risico’s overdragen door bijvoorbeeld uitbesteding van specifieke werkzaamheden of het aanpassen van de leveringsvoorwaarden óf risico’s afdekken door deze te verzekeren.

Joost Frencken
Benieuwd naar onze aanpak? Neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over risicobeheer en wat u van ons kunt verwachten!