Schade melden

Up-to-date

Wet voor kleine pensioenen

Op 1 januari 2019 is de “Wet waardeoverdracht klein pensioen” ingegaan. Een klein pensioen is een pensioenuitkering die lager is dan de wettelijke afkoopgrens, in 2019 € 484,09 bruto per jaar. Wat houdt de wet in:

• Kleine pensioenen die voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd, blijven afkoopbaar;
• Pensioenuitvoerders mogen kleine pensioenen beëindigd na 1 januari 2018 in principe niet meer afkopen;
• Pensioenuitvoerders kunnen kleine pensioenen overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder, welke de overdracht verplicht moet accepteren;
• Hele kleine pensioenen (minder dan € 2,00) vervallen automatisch waarbij de pensioenuitvoerder mag bepalen wat er mee gedaan wordt. Veelal worden deze bedragen geschonken aan een goed doel.

De overheid wil hiermee bereiken dat ook kleine pensioenen de pensioenbestemming houden.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws