Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Sinds het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer in 2017 is aangenomen, is de mogelijkheid voor DGA’s om pensioen in eigen beheer op te bouwen afgeschaft. Voor het desgewenst opbouwen van een ouderdoms- en nabestaandenvoorziening na de pensioendatum en/of een dekking voor de nabestaanden bij overlijden voor de pensioendatum, kan een DGA kiezen uit verschillende opties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een pensioenproduct voor de DGA als werknemer van zijn eigen BV, een lijfrentevoorziening of een overlijdensrisicoverzekering.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws