Schade melden

Verplichting Bedrijfstakpensioenfonds

In Nederland bestaat geen algemene pensioenplicht, maar in veel situaties wordt een werkgever toch verplicht om de werknemers deel te laten nemen in een pensioenregeling. Bijvoorbeeld wanneer de werkgever valt onder de verplichtstelling van een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Sterk bepalend voor een verplichtstelling zijn de bedrijfsactiviteiten, maar het kan een heel gepuzzel zijn om dit uit te zoeken. Zeker als de activiteiten in de loop der tijd wijzigen. De onderzoekplicht ligt te allen tijde bij de werkgever en zijn een reëel risico.

Wilt u meer weten over bovengenoemd onderwerp? Of hebt u andere vragen over pensioenzaken?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Nieuws