Schade melden

Voorkom gedoe achteraf

Een vaste taxatie voorkomt onderverzekering

Schades als diefstal, waterschade of brand: het zijn zaken waar u als ondernemer niet op zit te wachten. Ongetwijfeld bent u zich bewust van de risico’s in uw bedrijf. Mocht er zich onverhoopt toch een calamiteit voordoen dan is het belangrijk dat u door een juiste verzekeringsdekking door kunt gaan met uw bedrijfsactiviteiten.

Een vaste taxatie kan hierbij uitkomst bieden. Deze zorgt ervoor dat u niet over- of onderverzekerd bent én biedt u duidelijkheid over het uit te keren schadebedrag.
In beginsel wordt op een inventaris- of huurdersbelangverzekering de nieuwwaarde uitgekeerd. Er komt echter een moment dat de waarde van de inventaris minder dan 40% van de nieuwwaarde is; dan wordt de dagwaarde uitgekeerd. Dit leidt vaak tot liquiditeitsproblemen voor wat betreft het kunnen doen van noodzakelijke herinvesteringen. Een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW biedt uitkomst.
De geldigheidstermijn voor inventarissen bedraagt 3 jaar en voor huurdersbelangen 6 jaar.

Voordelen vaste taxatie conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

  • Als u wilt verzekeren met zekerheid
  • Als u geen discussie wilt met verzekeraars over de juiste verzekerde waardes
  • Als u geen discussie wilt met verzekeraars over de uitkeringen bij schade
  • Als u uw vermogen en het voortbestaan van uw onderneming optimaal wilt beschermen

Voorbeeld schade met en zonder taxatie

Ondernemer Chris had een prachtige onderneming en was voor € 600.000,- (door een waardebepaling op basis van een open polis) voor nieuwwaarde verzekerd, met een garantie tegen onderverzekering. Nadat er 60% of meer van de nieuwwaarde is afgeschreven wordt de schade vergoed op basis van dagwaarde.

Het bedrijf van Chris werd totaal verwoest door brand en de schade moest volgens de polisvoorwaarden worden geregeld op basis van dagwaarde. De dagwaarde was volgens de boekhouding nog € 220.000 welke werd vermeerderd met € 30.000 functionele restwaarde. Chris ontving een schade-uitkering van € 250.000. Hij kwam hierdoor € 350.000 te kort om zijn onderneming door te starten. Omdat hij niet over eigen middelen beschikte en de bank hem niet wilde financieren, was faillissement het gevolg.

Jaap Habraken
Vraagt u zich af of de verzekeringsdekking voor uw bedrijf op orde is, zodat u bij schade uw bedrijfsactiviteiten door kunt zetten? Neem contact met ons op. Wij kijken graag met u mee!
Nieuws