Schade melden

Lees hoe u dat doet

Houd cybercriminelen buiten de deur

Houd cybercriminelen buiten de deur. Cyberincidenten komen steeds vaker voor. Denk aan de recente cyberaanval bij De Mandemakers Groep (DMG). Het complete computersysteem en de telefooncentrale kwamen plat te liggen. Een ander voorbeeld is de aanval met gijzelsoftware waardoor supermarktketen Coop  800 winkels in Zweden moest sluiten.

Een cyberaanval en de gevolgen daarvan

Wat kost het u als u een dag of langere tijd niet kunt werken, klant- of patiëntgegevens worden gepubliceerd of uw productie stilligt? Vaak wordt gedacht dat bestaande verzekeringen de schade dekken. Meestal is dat niet of nauwelijks zo. Hier zijn speciale cyberverzekeringen voor. Dit zijn totaalpakketten, waarbij de verzekeraar vooraf risico’s scant, preventieve maatregelen adviseert en tijdens en na een incident technische, juridische, forensische hulp biedt.

Cyberschade ontstaat echter niet alleen door kwade opzet van cybercriminelen. Ook  u of uw medewerkers kunnen er de oorzaak van zijn dat er iets misgaat met data of met het functioneren van digitale systemen. Bij datalekken is eigen onzorgvuldigheid of gebrek aan kennis zelf in de meeste gevallen de oorzaak.

Het is tijd om met een bredere scope naar digitale veiligheid te kijken. Te erkennen dat cyber- en datasecurity een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen binnen het bedrijf is, die niet langer kan worden afgedaan als technisch probleem van de IT-leverancier. En het goede nieuws? Dat is zo lang niet zo moeilijk als het klinkt: met wat relatief eenvoudige aanpassingen en een andere mindset kom je al een heel eind.

Cyberveilig in vier stappen

  1. Cyber Scan Samen met een cyber-expert wordt de digitale veiligheid van uw bedrijf in kaart gebracht. Alle 5 pijlers komen hierbij aan bod (medewerkers, techniek, wetgeving, noodprocessen, ketenveiligheid).
  2. Advies Na de scan krijgt u een handig uitgebreid rapport met bevindingen en actiepunten. Zo weet u exact hoe u ervoor staat en wat er moet gebeuren.
  3. Security Pakket Het Security Pakket biedt de ondersteuning die u nodig heeft.  U heeft de mogelijkheid om alles zelf te regelen, maar kunt ook onderdelen uitbesteden. Het pakket helpt u met de AVG, monitort het netwerk en de website en vergroot de kennis van uw medewerkers.
  4. Cyberverzekering Mocht het ondanks alle preventiemaatregelen toch misgaan: als vangnet zorgt een cyberverzekering  voor directe hulp bij een calamiteit en vergoed eventuele (bedrijfs)schade.

Hoe te starten?

Wij helpen u graag op gang om cyberveilig te worden en bieden u een gratis intake met een cyber-expert aan. Een mailtje naar uw adviseur of naar zakelijk@dekeyzer.nl  is voldoende om snel te starten.