Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Steeds meer zorgverleners kijken op tegen hun laatste werkzame jaren tot het pensioen. 53 procent van de werknemers in de zorg denkt dat ze hun huidige baan in de zorg niet vol kunnen houden. Een deel van deze mensen denkt er over na om de zorg helemaal te verlaten.

Hetzelfde onderzoek werd in 2013 al eens onder zorgverleners uitgevoerd. Toen gaf 40 procent van de deelnemers aan het werk niet tot hun pensioen te kunnen volhouden. De toename is waarschijnlijk te wijten aan de ophoging van de pensioenleeftijd. Bovendien ervaren zorgverleners de laatste jaren steeds meer werkdruk. Werkdrukmaatregelen moeten prioriteit krijgen om in de toekomst voldoende personeel aan te kunnen trekken.

Vooral medewerkers in de intramurale ouderenzorg hebben een negatief toekomstbeeld. Maar liefst 60 procent van het personeel daar wil iets anders gaan doen of stoppen. Onder de praktijkondersteuners in de huisartsenzorg denkt 64 procent de pensioengerechtigde leeftijd niet te halen. Zij zijn daarmee het meest positief over hun toekomst.

Omdat het niet voor alle medewerkers financieel haalbaar is om eerder met werken te stoppen, denkt 35,5 procent van de zorgverleners na over ander werk binnen de zorgsector. Ongeveer 32 procent heeft afgelopen jaar nagedacht om de zorg helemaal te verlaten. 16 procent is ook echt van plan te vertrekken.

Nieuws