De Keyzer Zekerheid werkt samen met specialisten in de regio. Op deze manier hoeven wij niet over elk risico afzonderlijk te onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast hebben wij per risicogroep afspraken over vaste voorwaarden en premies. Op deze manier kunt u rekenen op echt maatwerk!

Wij werken samen met de volgende partijen:

Samenwerking De Keyzer Zekerheid en Trinitum BV

De Keyzer Zekerheid werkt geregeld samen met gevolmachtigd agent Trinitum BV.
Deze 100% dochter van De Keyzer Groep beschikt over volmachten van een groot aantal verzekeraars in de markt.

De Keyzer Zekerheid schakelt Trinitum BV vooral in bij de verzekering van veelvoorkomende risico’s. Trinitum werkt met een ruime groep speciaal geselecteerde verzekeraars. Dit betekent dat u als klant kunt rekenen op:

  • prijsvoordeel doordat niet over elk risico afzonderlijk hoeft te worden onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen;
  • een snel en efficiënt proces doordat per risicogroep vaste voorwaarden en premies zijn overeengekomen;
  • maatwerk door betere, op de risicogroep toegesneden polisvoorwaarden en premie;
  • goede schadebehandeling door de samenwerking tussen Trinitum BV en De Keyzer Zekerheid.


Ongebonden selectieve bemiddeling
De samenwerking tussen De Keyzer Zekerheid en Trinitum BV behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: de assurantietussenpersoon is niet gebonden aan de gevolmachtigd agent en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

Transparantie in kosten en belonen

  • Voor de werkzaamheden als gevolmachtigd agent ontvangt Trinitum BV een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen (tekencommissie).
  • De Keyzer Zekerheid ontvangt van Trinitum BV geen andere of hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.
  • De Keyzer Zekerheid ontvangt ook geen beloning voor een goed schadeverloop, net zo min als Trinitum BV een dergelijke beloning ontvangt.

Het voordeel van de samenwerking met Trinitum BV ligt voor De Keyzer Zekerheid besloten in de mogelijkheid een goede dekking te bieden tegen scherpe kosten in een efficiënt proces.

Wilt u meer weten over hoe uw eigen verzekering tot stand is gekomen? Raadpleegt u hiervoor de website van Trinitum BV. www.trinitum.nl

Of vraag uw accountmanager om een toelichting.

Trinitum BV staat ingeschreven bij de AFM (www.afm.nl) onder nummer 12007837.

Bezoekadres
Wilhelminapark 25
4818 SL Breda
Tel. 076 – 5333560

Postadres
Postbus 4670
4803 ER Breda