Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

De Keyzer Zekerheid werkt samen met specialisten in de regio. Niet enkel op het gebied van verzekeringen en pensioenen, maar ook op andere gebieden.
Binnen het netwerk dat De Keyzer heeft opgebouwd verbinden we graag relaties met elkaar. Hiermee kan De Keyzer u niet enkel verder helpen op het gebied van verzekeringen en pensioenen, maar u mogelijk ook in contact brengen met een partij die u op een ander vlak zoekt. Dit maakt de Keyzer ook eigenzinnig.

Wij werken onder andere samen met de volgende partijen:

Samenwerking De Keyzer Zekerheid en Trinitum BV

De Keyzer Zekerheid werkt geregeld samen met gevolmachtigd agent Trinitum B.V.. Deze 100% dochter van de De Keyzer Groep, beschikt over volmachten van een groot aantal verzekeraars in de markt. De Keyzer Zekerheid schakelt Trinitum B.V. vooral in bij de verzekering van veelvoorkomende risico’s.

Trinitum werkt met een ruime groep speciaal geselecteerde verzekeraars. Dit betekent dat u als klant kunt rekenen op:

  • prijsvoordeel doordat niet over elk risico afzonderlijk hoeft te worden onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen;
  • een snel en efficiënt proces doordat per risicogroep vaste voorwaarden en premies zijn overeengekomen;
  • maatwerk door betere, op de risicogroep toegesneden polisvoorwaarden en premie;
    goede schadebehandeling door de samenwerking tussen Trinitum B.V. en De Keyzer Zekerheid.

Ongebonden selectieve bemiddeling
De samenwerking tussen De Keyzer Zekerheid en Trinitum B.V. behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: de assurantietussenpersoon is niet gebonden aan de gevolmachtigd agent en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

 

Transparantie in kosten en belonen

  • Voor de werkzaamheden als gevolmachtigd agent ontvangt Trinitum B.V. een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen (tekencommissie).
  • De Keyzer Zekerheid ontvangt van Trinitum B.V. geen andere of hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.
  • De Keyzer Zekerheid ontvangt ook geen beloning voor een goed schadeverloop, net zo min als Trinitum B.V. een dergelijke beloning ontvangt.

Het voordeel van de samenwerking met Trinitum B.V. ligt voor De Keyzer Zekerheid besloten in de mogelijkheid een goede dekking te bieden tegen scherpe kosten in een efficiënt proces.
Wilt u meer weten over hoe uw eigen verzekering tot stand is gekomen? Raadpleegt u hiervoor de website van Trinitum B.V. www.trinitum.nl, of vraag uw risicoadviseur om een toelichting.

Trinitum BV staat ingeschreven bij de AFM (www.afm.nl) onder nummer 12046776.

Bezoekadres
Wilhelminapark 25
4818 SL Breda
Tel. 076 – 5333560

Postadres
Postbus 4670
4803 ER Breda