Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Wet Toekomst Pensioen aangenomen

In juni 2019 hebben het Kabinet, de werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioenakkoord gesloten met afspraken over de AOW en pensioenen. Sindsdien zijn de genoemde partijen met elkaar in gesprek over de uitwerking van het pensioenakkoord om uiteindelijk te komen tot de Wet Toekomst Pensioen (WTP).

December 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met deze Wet en op 30 mei 2023 is de Wet aangenomen door de Eerste Kamer. De WTP is hiermee vanaf 1 juli 2023 een feit. Uiterlijk 1 januari 2028 zullen alle pensioenvoorzieningen in Nederland aan de WTP moeten voldoen.

In de Wet zijn de volgende belangrijke bepalingen opgenomen ten aanzien van pensioenvoorzieningen:

  • Eind- en middelloon regelingen, maar ook regelingen waarbij de premie direct omgezet wordt in een verzekerd kapitaal, zijn niet meer toegestaan en zullen dus omgezet moeten worden naar een beschikbare premieregeling voor het opbouwen van een beleggingskapitaal;
  • Alleen nog vanaf 15 jaar voor de pensioendatum mag de premie inleg of het opgebouwde beleggingskapitaal wel worden omgezet naar een gegarandeerd pensioen;
  • In de toekomst zijn er alleen nog maar pensioenregelingen toegestaan die gebaseerd zijn op een gelijke leeftijdsonafhankelijke beschikbare premie;
  • De fiscaal maximale premie bedraagt tot en met 2036 30% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris -/- AOW franchise). Voor compensatie maatregelen mag maximaal nog 3% van de pensioengrondslag extra worden gehanteerd, ook tot en met 2036;
  • De mogelijkheid bestaat om een bestaande beschikbare premieregeling op basis van een staffel met oplopende premiepercentages, die loopt bij een verzekeringsmaatschappij of PPI, voort te zetten. Dit mag alleen voor de bestaande deelnemers op het moment van omzetting van de voorziening naar een voorziening conform de regels van de WTP;
  • Voor deze bestaande deelnemers mag ook uitgegaan worden van een gelijke leeftijdsonafhankelijke premie, maar dan zullen de deelnemers die er op achteruit gaan, gecompenseerd moeten worden;
  • De regeling van het partner- en wezenpensioen wordt omgezet naar een vast percentage (maximaal 50% resp. 20%) van het pensioengevend jaarloon en wordt op risicobasis verzekerd;
  • Voor het wezenpensioen geldt een vaste eindleeftijd van 25 jaar;
  • De maximale startleeftijd waarop jongeren pensioen moeten gaan opbouwen wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Deze wijziging zal al per 1 januari 2024 in gaan;
  • In de komende jaren zal een transitieplan moeten worden opgesteld waarin de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt vastgelegd.

Heeft u op dit moment een pensioenvoorziening afgesloten via De Keyzer Zekerheid, dan gaan wij u in de komende jaren uiteraard assisteren bij de overgang naar een regeling conform de WTP.

Lijfrente
De regels voor lijfrente en banksparen (3e pijler) worden op basis van de WTP verruimd en zoveel mogelijk gelijk getrokken met de fiscale regels voor pensioen (2e pijler). De fiscale ruimte voor het bepalen van de aftrekbare lijfrente jaarpremie wordt ook 30% van de pensioengrondslag, maar nog wel verminderd met de daadwerkelijk betaalde pensioenpremie in een pensioenregeling.

De inhaalruimte mag vanaf 2023 tot 10 jaar terug worden benut (dus met terugwerkende kracht vanaf 2013) en de maximale lijfrentepremie gaat omhoog.

Deze lijfrente maatregelen biedt Zelfstandigen meer mogelijkheden voor het opbouwen van een volwaardige oudedagsvoorziening.

Wilt u meer informatie of advies over de genoemde onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Nieuws