Schade melden

Up-to-date

Nieuws

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is bedoeld om zelfstandig ondernemers te helpen die in moeilijkheden zijn gekomen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld.

Om in aanmerking te komen voor de Tozo gelden de volgende eisen:

• gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
• woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
• Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
• het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
• voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
• woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

De regeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 maart. Zzp’ers kunnen de Tozo aanvragen bij de gemeente. Op basis van deze tijdelijke regeling biedt de gemeente voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van het huishouden en inkomen van betrokkene. De inkomensondersteuning hoeft niet terugbetaald te worden. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast is het mogelijk een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van maximaal 10.517 euro. Dit bedrag moet wel terugbetaald worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8 procent liggen.
Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Nieuws