Schade melden

Up-to-date

Nieuws

De no-riskpolis* wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig in geval van een banenafspraak of ingeval van een beschutte werkplek. Dit was eerst vijf jaar. Werkzoekenden van 56 jaar en ouder die langer dan een jaar in de WW zitten vallen vanaf 1 januari 2017 eveneens onder de no-riskpolis.

(*) Een no-riskpolis biedt dekking tegen het risico van loondoorbetaling bij ziekte. Normaal gesproken moet een werkgever bij ziekte loon doorbetalen. Maar voor een werknemer met no-riskdekking die ziek wordt ontvangt de werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV. Die compenseert de loonkosten voor de werkgever bij ziekte.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-met-arbeidsbeperking/inhoud/stimulering-werkgevers-aannemen-mensen-met-arbeidsbeperking

Nieuws