Schade melden

Up-to-date

Een aansprakelijkheidsverzekering: Nut en noodzaak!

Binnen het verzekeringspakket voor particulieren en zakelijke klanten neemt de aansprakelijkheidsverzekering een bijzondere plaats in. In tegenstelling tot de meeste andere verzekeringen dekt deze verzekering namelijk niet de schade die jij zelf lijdt, maar de schade die door jou toedoen of die van medeverzekerden wordt veroorzaakt. In dit artikel leggen wij uit waarom een aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, maar eigenlijk wel noodzakelijk is.

Aansprakelijk gesteld worden heeft altijd gevolgen
Simpel gezegd is het zo dat een aansprakelijkheidsverzekering de schade vergoedt die door direct toedoen van jou of één van de medeverzekerden wordt veroorzaakt. Stel, je bent met de kinderen ergens op visite en zoon- of dochterlief stoot een zeer kostbare Chinees porseleinen vaas van tafel. In dat geval ben jij als ouder (wettelijk vertegenwoordiger) verantwoordelijk en aansprakelijk. Zo’n akkefietje kan flink in de papieren lopen, zeker als er ook nog sprake is van gevolgschade. Denk in dit voorbeeld bijvoorbeeld aan schade aan de tafel of aan de vloer. Om nog niet te spreken over persoonlijk letsel dat door rondvliegende scherven kan zijn ontstaan. En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen waar het in het dagelijks leven mis kan gaan, wat daarvan de gevolgen zijn en welke risico’s er in dat geval door je aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Niet slim om particuliere aansprakelijkheid te onderschatten
Bij de meeste particuliere aansprakelijkheidsvereringen kun je een polis afsluiten voor en verzekerd bedrag van € 1.250.000,- of € 2.500.000,- per schadegeval. Als je bedenkt dat de meeste schadegevallen betrekking hebben  op relatief kleine en onschuldige calamiteiten in en buitenshuis, zoals kapotte ruiten, beschadigde kleding of schade aan andere persoonlijke bezittingen of het inventaris, dan is de hierboven genoemde dekkingsgraad meestal meer dan toereikend. Dat wordt anders naar mate de aannemelijke risico’s op veel hogere schadeclaims toenemen. Mocht er van zo’n uitzonderlijke situatie sprake zijn, dan komt dat tijdens het doornemen van al je verzekeringspolissen met een adviseur van De Keyzer Zekerheid zeker aan bod.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een must
Waar het bij particuliere klanten op het gebied van persoonlijke of gezinsaansprakelijkheid vaak gaat op zogenoemde huis-tuin-en-keukenschades die meestal ruim binnen het verzekerde bedrag per schadegeval blijven, daar ligt dat bij bedrijfsaansprakelijkheid iets anders. Als ondernemer kun je immers aansprakelijk gesteld worden wanneer jijzelf, jouw medewerkers, of jouw producten schade veroorzaken bij anderen. Een voorbeeld is een voedingsproduct waarvan de kwaliteit te wensen overlaat, waardoor mensen ziek worden. De kosten die dat met zich meebrengt zijn divers. Je bent in dit soort situaties als ondernemer aansprakelijk voor alle directe en indirecte materiële en immateriële schade. Dus niet alleen voor de medische kosten voor de slachtoffers, maar ook voor bijvoorbeeld inkomstenderving, de gevolgen van blijvend letsel (arbeidsbeperking), het terughalen en vernietigen van de hele partij afgekeurde producten en het schadeloos stellen van de klanten waaraan de ziekmakende producten geleverd waren. Het verzekerd bedrag dat bij calamiteiten per schadegeval vanuit de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt op basis van een risico-inventarisatie in overleg met jou afgestemd en vastgelegd in de polisvoorwaarden. Dit vereist extra aandacht van de adviseurs van De Keyzer Zekerheid die gespecialiseerd zijn in zakelijke verzekeringen.

Een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten is overigens ook voor ZZP-ers eigenlijk een must. Schadeclaims waarvoor jij als bedrijfsvoerder voor aansprakelijk wordt gesteld kunnen je immers zo maar de kop kosten. Dat wil zeggen, jij zult niet de eerste ondernemer zijn die failliet gaat vanwege een torenhoge schadeclaim op basis van wettelijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheidsverzekering vraagt de aandacht
Tot slot nog een belangrijke tip van De Keyzer Zekerheid. Neem je persoonlijke aansprakelijkheid, gezinsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid serieus en onderschat de risico’s die hier onder vallen niet. Wil je hier mee over weten, neem dan contact met ons op.

Nieuws