Schade melden

Aansprakelijkheidsverzekering

Wees goed voorbereid

Een onderneming aansprakelijk stellen voor de meest uiteenlopende ongelukjes komt steeds vaker voor. Zowel door derden als medewerkers zelf. Het is dan ook zaak goed voorbereid te zijn op deze vervelende ontwikkeling. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende verzekeringen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Aansprakelijkheid voor bedrijven en beroepen

U gaat als ondernemer zorgvuldig te werk. Maar er kan altijd iets misgaan. Als dat gevolgen heeft voor derden, kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De financiële gevolgen kunnen enorm zijn. Uw medewerkers kunnen u aansprakelijk st

U gaat als ondernemer zorgvuldig te werk. Maar er kan altijd iets misgaan. Als dat gevolgen heeft voor derden, kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De financiële gevolgen kunnen enorm zijn. Uw medewerkers kunnen u aansprakelijk stellen voor letsel en andere schade, die zij tijdens werktijd oplopen. Uw klanten kunnen u aansprakelijk stellen voor schade door uw product. Daarom geeft u de behandeling en de gevolgen van deze complexe materie graag uit handen.

Zorg dat uw aansprakelijkheidsverzekering bedrijven aansluit bij uw onderneming. Wij helpen u bij het vinden van een oplossing op maat.

Lees meer
Lees minder
Werkgeversaansprakelijkheid bestuurders motorrijtuigen

U kunt als werkgever geconfronteerd worden met een hoge claim als een werknemer schade oploopt tijdens het zakelijk gebruik van een motorvoertuig. De aansprakelijkheidsverzekering sluit schade door motorrijtuigen in vele gevallen uit en de

U kunt als werkgever geconfronteerd worden met een hoge claim als een werknemer schade oploopt tijdens het zakelijk gebruik van een motorvoertuig. De aansprakelijkheidsverzekering sluit schade door motorrijtuigen in vele gevallen uit en de motorrijtuigverzekering sluit schade aan de bestuurder uit.

De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders lost dit probleem op en geeft wereldwijd dekking. Door deze aanvullende verzekering af te sluiten, valt de bestuurder nooit tussen wal en schip en hoeft u niet voor de schade op te draaien.

Lees meer
Lees minder
Collectieve ongevallen

Met een collectieve ongevallenverzekering geeft u uw medewerkers – of hun nabestaanden – de zekerheid van financiële steun bij blijvende invaliditeit of overlijden.

In sommige sectoren is zo’n verzekering verplicht. Door sterk afn

Met een collectieve ongevallenverzekering geeft u uw medewerkers – of hun nabestaanden – de zekerheid van financiële steun bij blijvende invaliditeit of overlijden.

In sommige sectoren is zo’n verzekering verplicht. Door sterk afnemende sociale voorzieningen neemt het belang ervan ook in andere gevallen toe. U kunt de verzekering opnemen in de arbeidsvoorwaarden: als ‘extra’ voor uw bestaande medewerkers en als pré bij de werving van nieuw personeel.

Lees meer
Lees minder
Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije)beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden.
Een advocaat die per ongeluk een fatale termijn overschrijdt. Een architect die een rekenfout maa

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van onbedoelde fouten die een (vrije)beroepsbeoefenaar maakt bij zijn werkzaamheden.
Een advocaat die per ongeluk een fatale termijn overschrijdt. Een architect die een rekenfout maakt. Fouten die grote financiële gevolgen kunnen hebben. U kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van De Keyzer biedt u zekerheid. Wij volgen de (Europese) regelgeving en jurisprudentie op de voet en adviseren u zo nodig om de laatste ontwikkelingen in uw polis te laten verwerken.

Lees meer
Lees minder
Bestuurderaansprakelijkheid

De verzekering is voor bestuurders en commissarissen van BV’s, NV’s, Verenigingen en stichtingen zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen.

In principe wordt een voltallig bestuur verzekerd. Het bestuur is namelijk wettelijk co

De verzekering is voor bestuurders en commissarissen van BV’s, NV’s, Verenigingen en stichtingen zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen.

In principe wordt een voltallig bestuur verzekerd. Het bestuur is namelijk wettelijk collectief verantwoordelijk. De vennootschap (rechtspersoon) sluit de verzekering af. Bij een holdingstructuur worden de geconsolideerde meerderheidsdeelnemingen automatisch meeverzekerd.

Lees meer
Lees minder
Jan Drost
Op het gebied van ansprakelijkheidsverzekeringen bieden wij verschillende oplossingen. Vaak is maatwerk nodig, omdat elk bedrijf zijn (branche)specifieke vraagstukken heeft. Neem contact met mij of één van mijn collega’s op. Wij vertellen graag wat wij voor u kunnen betekenen.