Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Meld u aan voor onze nieuwsbriefRijksoverheid | Meer informatie over financiële regelingen

2 april 2020
Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Lees de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus en de vragen en antwoorden op de pagina van de rijksoverheid...
» Lees meer

Onderneming en corona; sta stil bij nieuwe risico’s

2 april 2020
Breid je je dienstverlening uit door corona? Gooi je tijdelijk het roer om of ligt je bedrijf stil? Zit al je personeel thuis? Sta dan ook even stil bij de consequenties voor je bedrijfsverzekeringen. Heb je normaliter een restaurant en bezorg je nu maaltijden? Werken je medewerkers massaal thuis en gebruiken ze daarbij spullen en apparatuur die ...
» Lees meer

Werkwijzer Poortwachter aangepast i.v.m. COVID-19

2 april 2020
Door de coronamaatregelen kan het soms moeilijk zijn op tijd aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. Het UWV onderkent dit en heeft een addendum op de Werkwijzer Poortwachter uitgebracht. RIV is wel of niet compleet Het re-integratieverslag (RIV) moet voldoen aan de vereisten gesteld in de Regeling procesgang eerste en tweede ...
» Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): Deadline coulanceregeling

2 april 2020
Per 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat de premiedifferentiatie naar sector wordt vervangen door premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie (2,94%) geldt over het loon van medewerkers met een vast contract, en ...
» Lees meer