Meld u aan voor onze nieuwsbriefCollectieve Zorgverzekering

31 maart 2017
Deze verzekering kan worden aangeboden aan uw werknemers. Het voordeel voor uw werknemers is dat zij korting krijgen op hun zorgpremie (maximaal 10% op de basis- verzekering...
» Lees meer

RI&E

31 maart 2017
Wij bedrukken nogmaals dat de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) voor alle werkgevers verplicht is. Lees verder http://www.rie.nl/  ...
» Lees meer

Nieuwe beschikking Werkhervattingskas 2017 na beëindigen ERD voor de WGA

31 maart 2017
Indien u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA was en dat in 2017 niet meer bent, ontvangt u twee beschikkingen. U ontvangt dan een beschikking waarop het eigenrisicodragerschap (ERD) wordt beëindigd en een beschikking waarop de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk) staan vermeld. De beschikkingen ontvangt u uiterlijk maart 2017. Wat moet u ...
» Lees meer

Uitstel handhaving Wet DBA

31 maart 2017
Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden en is de VAR komen te vervallen. Doel van de wet is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten samen beoordelen of wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Per 1 mei 2017 zou actief gehandhaafd worden door de ...
» Lees meer

Breda (24 uur)

Algemeen (076) 5333 555

Schade (076) 5333 580

Leiden (24 uur)

Algemeen (071) 5810 510

Schade (071) 5810 511