Schade melden

Voorkom gedoe achteraf

Een vaste taxatie voorkomt onderverzekering

Schades als diefstal, waterschade of brand: het zijn zaken waar u als ondernemer niet op zit te wachten. Ongetwijfeld bent u zich bewust van de risico’s in uw bedrijf. Mocht er zich onverhoopt toch een calamiteit voordoen dan is het belangrijk dat u door een juiste verzekeringsdekking door kunt gaan met uw bedrijfsactiviteiten.

Een vaste taxatie kan hierbij uitkomst bieden. Deze zorgt ervoor dat u niet over- of onderverzekerd bent én biedt u duidelijkheid over het uit te keren schadebedrag.
In beginsel wordt op een inventaris- of huurdersbelangverzekering de nieuwwaarde uitgekeerd. Er komt echter een moment dat de waarde van de inventaris minder dan 40% van de nieuwwaarde is; dan wordt de dagwaarde uitgekeerd. Dit leidt vaak tot liquiditeitsproblemen voor wat betreft het kunnen doen van noodzakelijke herinvesteringen. Een vaste taxatie op basis van artikel 7:960 BW biedt uitkomst.
De geldigheidstermijn voor inventarissen bedraagt 3 jaar en voor huurdersbelangen 6 jaar.

Voordelen vaste taxatie conform artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek

 • Als u wilt verzekeren met zekerheid
 • Als u geen discussie wilt met verzekeraars over de juiste verzekerde waardes
 • Als u geen discussie wilt met verzekeraars over de uitkeringen bij schade
 • Als u uw vermogen en het voortbestaan van uw onderneming optimaal wilt beschermen

Voorbeeld schade met en zonder taxatie

Ondernemer Chris had een prachtige onderneming en was voor € 600.000,- (door een waardebepaling op basis van een open polis) voor nieuwwaarde verzekerd, met een garantie tegen onderverzekering. Nadat er 60% of meer van de nieuwwaarde is afgeschreven wordt de schade vergoed op basis van dagwaarde.

Het bedrijf van Chris werd totaal verwoest door brand en de schade moest volgens de polisvoorwaarden worden geregeld op basis van dagwaarde. De dagwaarde was volgens de boekhouding nog € 220.000 welke werd vermeerderd met € 30.000 functionele restwaarde. Chris ontving een schade-uitkering van € 250.000. Hij kwam hierdoor € 350.000 te kort om zijn onderneming door te starten. Omdat hij niet over eigen middelen beschikte en de bank hem niet wilde financieren, was faillissement het gevolg.

Jaap Habraken
Vraagt u zich af of de verzekeringsdekking voor uw bedrijf op orde is, zodat u bij schade uw bedrijfsactiviteiten door kunt zetten? Neem contact met ons op. Wij kijken graag met u mee!

Het winterweer van deze week levert prachtige plaatjes op, maar betekent ook een aanslag op uw huis en auto. Zo voorkomt u schade bij sneeuw en kou.

Voorkom schade aan uw huis

 • Als de sneeuw begint te smelten en de dakgoten en afvoer verstopt zitten, ontstaan er als snel lekkages. Zorg er op tijd voor dat de afvoeren vrij zijn, zodat het water weg kan lopen.
 • De vorst heeft invloed op leidingwerk. Zorg ervoor dat de leidingen vrij blijven. Laat de buitenkraan leeglopen en houd uw huis lekker warm. Laat de temperatuur niet onder de 15 graden komen.
 • Daken en zonnepanelen kunnen door het gewicht van sneeuw onder druk komen te staan. Probeer bij grote hoeveelheden sneeuw het dak te verwarmen of de sneeuw weg te halen
 • Ontdooi de ruiten en het slot van uw auto nooit met kokend of heet water. Dit kan leiden tot kapot glas. Blaas in plaats daarvan met een rietje in het slot.

Veilig op weg

 • Als u toch op weg moet: pas uw snelheid aan.
 • Geef uw auto een wintercheck bij de garage.
 • Laat winterbanden monteren en vergeet het reservewiel niet.
 • Vul de ruitensproeiers met anti vriesvloeistof
 • Maak portierrubbers droog en smeer ze in met vaseline of een rubberstick, dit voorkomt vastvriezen van de portieren

Volgt u bovenstaande tips op en loopt uw huis of auto tóch schade op? Een woonhuis– of autoverzekering biedt dan uitkomst.

Vanaf 1 januari 2021 treden een aantal nieuwe wetten en regels voor het mkb in werking. Zo moet de nieuwe franchisewet zorgen voor een betere balans tussen de belangen van franchisegevers en franchisenemers. Een bedrijfspand kopen wordt duurder. En een nieuwe wet moet voorkomen dat mkb’ers die in zwaar weer zitten failliet gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek voor 2021 is 6.670 euro. Dat is 360 euro lager dan de 7.030 euro in 2020. Maakt u gebruik van de zelfstandigenaftrek? Dan gaat u er ondanks deze verlaging weinig tot niets op achteruit. Dat komt doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting komend jaar stijgen en zo de lagere zelfstandigenaftrek compenseren.

U hebt recht op zelfstandigenaftrek als u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf stopt en de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Sinds 2020 verlaagt het kabinet de aftrek ieder jaar. De laatste verlaging staat gepland voor 2036, dan is de zelfstandigenaftrek 3.240 euro.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Franchisewet vervangt franchisecode

Vanaf 1 januari 2021 vervangt de nieuwe franchisewet de huidige franchisecode. De nieuwe wet moet de ongelijke verhoudingen tussen franchisenemer en franchisegever gelijktrekken.

Gaat u van start met een franchiseonderneming? Dan hebben u en uw franchisegever vanaf volgend jaar een uitgebreidere informatieplicht dan nu. Voor u een franchisecontract ondertekent moeten de partijen alle voor de samenwerking relevante financiële informatie op tafel leggen. Deze informatieplicht geldt zo lang de samenwerking duurt, ook als tussentijds iets wijzigt. Voor deze wijzigingen komen instemmingsregels. Nu is het nog zo dat een franchisegever ongevraagd zaken mag wijzigen, vanaf volgend jaar is dat verleden tijd.

Wilt u stoppen met uw franchiseonderneming? Dan geldt vanaf volgend jaar een concurrentiebeding van maximaal 1 jaar. Daarbij mag de franchisegever u niet dwingen de onderneming voor een ongunstig bedrag te verkopen.

De regels gelden voor een contract dat u na 1 januari 2021 afsluit. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Buitenlands personeel krijgt makkelijker verblijfsvergunning

Heeft u een jong innovatief bedrijf? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 makkelijker buitenlands personeel met specifieke kennis aannemen. Dit kan nu vaak nog niet, omdat innovatieve startups in de opstartfase nog niet het salaris kunnen betalen dat nodig is om een verblijfsvergunning voor een kennismigrant te krijgen. Met de nieuwe verblijfsregeling voor startups krijgt u die verblijfsvergunning wel, omdat u buitenlands personeel een lager salaris mag geven. Dit salaris moet u dan wel aanvullen met een aandeel in uw bedrijf.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Reclame- en uitstalverbod voor tabak

De (voorlopig) laatste maatregel om het aantal rokers te verminderen is het reclameverbod voor speciaalzaken die, naast andere producten, ook tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen. Reclame maken mag ook niet aan de gevel van een pand.

U heeft een speciaalzaak als u een afsluitbare eigen toegang, een assortiment van minstens 90 soorten tabaksproducten of aanverwante producten en een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 10 m2 hebt. Stond u voor 2001 als tabakszaak of voor 20 mei 2016 als elektronische sigarettenzaak ingeschreven in het KVK Handelsregister? Dan geldt een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 10 m².

Het reclameverbod geldt niet voor NVWA-geregistreerde speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen en bestaande kleine zaken die meer dan 75% omzet uit tabaksproducten halen.

Dit verbod is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, waarmee het kabinet onder andere het aantal rokers in Nederland wil terugdringen.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Faillissement makkelijker te voorkomen

Vanaf 1 januari 2021 kunt u, als u in financiële problemen zit, uw schuldeiser een akkoord aanbieden om de schulden van uw bedrijf mee te herstructureren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doel faillissementen te voorkomen.

Als de rechter het akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden, ook als ze het er niet mee eens zijn. Het kan dus gebeuren dat een schuldeisers tegen zijn wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

Bedrijfspand kopen duurder

Voor bedrijfspanden en tweede woningen gaat de overdrachtsbelasting omhoog, van 6% naar 8%. Koopt u bijvoorbeeld een pand om te beleggen of een pand voor uw bedrijf? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2021 meer belasting.

Starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer als ze een bestaande koopwoning kopen of krijgen. Tot nu toe betaalden alle particulieren 2% van het aankoopbedrag als overdrachtsbelasting. In 2021 geldt dat percentage alleen nog voor niet-starters en starters boven de 35 jaar.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Sinds woensdag 25 november kunnen mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters opnieuw subsidie aanvragen voor hun vaste lasten. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van dit vierde kwartaal in 2020 is vergeleken met voorgaande kwartalen op een paar punten veranderd. In dit nieuwsbericht leest u meer over die veranderingen en hoe u subsidie kunt aanvragen voor kwartaal vier.

Aanpassingen Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kwartaal vier

Het maximum subsidiebedrag is verhoogd naar €90.000 per bedrijf, per drie maanden. Dit was voorheen €50.000 per bedrijf, per vier maanden. Daarnaast krijgen horecabedrijven een maximumbedrag van €20.160 boven op de normale subsidie. Dit heeft de maken met de sluiting van de horeca vanaf medio oktober. Met het geld kunnen restaurants aanpassingen doen om coronaproof te worden.

Wie mag een TVL-aanvraag doen?

Alle mkb-bedrijven met een omzetverlies van minimaal 30% krijgen toegang tot de TVL. Enkele organisaties zijn uitgesloten, namelijk:

 • krediet- en financiële instellingen (SBI 64, 65 en 66);
 • publiek gefinancierde scholen (SBI 85);
 • holdings (SBI 70.1);
 • huishoudens (SBI 97 en 98);
 • (internationale) overheidsinstellingen (SBI 84 en 99).

Voor ondernemers en toeleveranciers aan de evenementenbranche komt een aparte regeling. Deze is door het kabinet aangekondigd, maar nog niet bekend.

Hoe kan ik een TVL aanvragen?

Vraag de subsidie aan via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U kunt de TVL van het vierde kwartaal 2020 aanvragen tot en met 29 januari 2021. De RVO verwacht dit kwartaal meer aanvragen te ontvangen nu de regeling voor bijna alle sectoren opengesteld is. Kijk voor meer informatie over de TVL op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/

Willem de Keijzer heeft afgelopen juli de algemene leiding van ons bedrijf overgedragen aan Laura Overduin-Middelkoop (33). Onze nieuwe algemeen directeur begon in 2014 als zakelijk adviseur in de buitendienst bij De Keyzer. Sinds 2017 was Laura werkzaam als operationeel manager en daarmee verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en aansturing.

Tot 1 januari 2021 vervult Laura de functie samen met Willem de Keijzer, algemeen directeur sinds 1999. Willem de Keijzer is een kleinzoon van Co de Keijzer, die het bedrijf in 1959 in Breda oprichtte. Hij blijft zeer nauw betrokken bij de Keyzer Zekerheid, onder meer als adviseur voor het managementteam.

Laura: “Ik kijk ernaar uit om in deze positie, met ons nieuwe managementteam én de rest van ons professionele krachtige kantoor, onze relaties optimaal te blijven adviseren en onze samenwerkingen verder uit te breiden. Onze klanten zijn gewend aan uitstekende en persoonlijke dienstverlening, daar werken wij – met plezier – op alle fronten hard aan.”

Willem: “Deze benoeming is een belangrijke stap voor De Keyzer: we werken in een traditionele branche waar nu een relatief jong team het stokje overneemt. Dat past ook bij het profiel van de rest van ons kantoor: we hebben medewerkers van 20 tot 65 jaar. De afgelopen jaren bewees Laura zich als een enorm stabiele en capabele manager. Ik ben dan ook erg trots dat zij ons bedrijf de toekomst in leidt.”

Het nieuwe managementteam van De Keyzer Zekerheid bestaat naast Laura Overduin uit Niels van Rossum (36), Volmachtmanager, Walter van Burgel (32), Procesmanager, en Jaap Habraken (31), Teamleider Commercie.

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Naast het standaard geboorteverlof van 1 werkweek (betaald), mogen partners in het eerste halfjaar na de geboorte aanvullend geboorteverlof opnemen van minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Tijdens aanvullend geboorteverlof ontvangt uw werknemer 70 procent van zijn loon. U vraagt daarvoor een uitkering aan bij het UWV. Uw werknemer komt hiervoor in aanmerking als:

 • het kind is geboren op of na 1 juli 2020; en
 • uw werknemer de partner is van de moeder van het kind; en
 • uw werknemer eerst standaard geboorteverlof heeft opgenomen (1 week).

Nieuw minimumloon 1 juli 2020

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) is met 27 euro gestegen. Bij een fulltime dienstverband wordt het minimumloon € 1.680,- euro bruto per maand. Het minimumjeugdloon is ook aangepast. Alle minimumlonen zijn te vinden via de site van de rijksoverheid.

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op NOW 2.0. Deze noodvoorziening is er voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Met NOW 2.0 kunt u compensatie krijgen voor uw loonkosten tot 1 oktober 2020.

Compensatie transitievergoeding

Sinds 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk een compensatie van de transitievergoeding te krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen op of na 1 juli 2015. Tot 1 oktober 2020 is het mogelijk om dit aan te vragen.
Voor meer informatie: www.uwv.nl

MKB verzuim-ontzorg¬verzekering

Sinds 1 januari 2020 is er de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Deze verzekering moet voldoen aan bepaalde eisen van de overheid en werkgeversorganisaties. In 2021 volgen nieuwe maatregelen om kleine bedrijven te ondersteunen bij verzuim van personeel. De volgende zaken zullen gaan wijzigen:

 • De overheid komt vanaf 2021 ondernemers financieel tegemoet (waarschijnlijk alleen voor MKB-bedrijven tot 25 werknemers).
 • Het medisch advies van de bedrijfsarts is vanaf 2021 leidend bij de UWV-toets.
 • Het tweede spoor (werknemer treedt –bij ziekte- bij een ander bedrijf in dienst) kan een oplossing zijn.
 • De medewerker zelf krijgt een grotere rol bij de eigen re-integratie.

Het kabinet neemt maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Lees de Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus en de vragen en antwoorden op de pagina van de rijksoverheid.

Breid je je dienstverlening uit door corona? Gooi je tijdelijk het roer om of ligt je bedrijf stil? Zit al je personeel thuis? Sta dan ook even stil bij de consequenties voor je bedrijfsverzekeringen.

Heb je normaliter een restaurant en bezorg je nu maaltijden? Werken je medewerkers massaal thuis en gebruiken ze daarbij spullen en apparatuur die normaal op kantoor staan? Heb je ineens te maken met een leegstaand kantoorpand?

Leegstand

Al die zaken kunnen consequenties hebben voor je verzekeringen. Een leegstaand bedrijfspand heeft bijvoorbeeld meer kans op schade door brand en diefstal en een verzekeraar moet op de hoogte worden gesteld van zo’n verandering. Anders mag hij dekking weigeren als er iets gebeurt. Sowieso is het verstandig dat je tijdens de leegstand je pand regelmatig inspecteert. Controleer ook even of apparatuur die medewerkers normaliter op kantoor gebruiken, goed verzekerd is. En sta stil bij de beveiliging van je netwerk.

Nieuwe risico’s

Veel horecabedrijven gaan creatief om met de crisis en bezorgen nu maaltijden in plaats van het ontvangen van gasten aan tafel. Dat brengt bepaalde nieuwe risico’s met zich mee. Controleer de verzekeringen voor eventuele bezorgbrommers en – fietsen en check, als je je privé-auto inzet, of je wel verzekerd bent voor schade veroorzaakt tijdens de maaltijdbezorging. En zo spelen er in elke tak van sport weer andere risico’s die je in kaart moet brengen.

Ga dus na of de veranderingen binnen je bedrijf gevolgen hebben voor je risico’s en verzekeringen en bel even met je adviseur. Die kan bij bestaande verzekeringen de polisvoorwaarden voor je controleren en zo nodig nieuwe verzekeringen voor je afsluiten.

Bron: https://www.adfiz.nl/finfin/nieuws/onderneming-en-corona-sta-stil-bij-nieuw-risico

Door de coronamaatregelen kan het soms moeilijk zijn op tijd aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. Het UWV onderkent dit en heeft een addendum op de Werkwijzer Poortwachter uitgebracht.

RIV is wel of niet compleet

Het re-integratieverslag (RIV) moet voldoen aan de vereisten gesteld in de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader Poortwachter. Als het RIV niet compleet is, legt UWV een (administratieve) loondoorbetalingsverplichting op als de ontbrekende informatie niet binnen een termijn van 5 werkdagen alsnog ontvangen is.

Als de termijn op aangeven van de werkgever door Covid-19 dreigt te worden overschreden of de benodigde handtekening van de werknemer ontbreekt, weegt UWV of de argumenten plausibel zijn. Zo ja, dan wordt geen (administratieve) loonsanctie opgelegd. Vervolgens worden de re-integratie- inspanningen inhoudelijk beoordeeld op grond van de dan aanwezige informatie.

Inhoudelijke beoordeling RIV

Inhoudelijk toetst UWV of een zo maximaal mogelijk re-integratieresultaat behaald is. En als dat niet het geval is of de re-integratie-inspanningen voldoende waren. Ook hier kan de werkgever aangeven dat door Covid-19 bepaalde inspanningen niet mogelijk waren. Het UWV weegt dan of dit inderdaad een deugdelijke grond is. Zo nee, wordt een loonsanctie opgelegd.

Als op aangeven van de werkgever door Covid-19 de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, wordt geen loonsanctie opgelegd. Bijvoorbeeld wegens een tijdelijke bedrijfssluiting en de werknemer kan niet thuis of elders de (passende) arbeid verrichten.

Claimbeoordeling WIA

Als de re-integratie-inspanningen voldoende zijn of door Covid-19 geen loonsanctie wordt opgelegd, wordt de claimbeoordeling WIA opgestart en afgerond. Wordt er wel een loonsanctie opgelegd, maar is de werkgever van mening dat herstelinspanningen stagneren door Covid-19, dan kan hij een Bekortingsverzoek Loondoorbetaling aanvragen. Vindt UWV de argumenten plausibel dan wordt de loonsanctie beëindigd en wordt de claim

Per 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat de premiedifferentiatie naar sector wordt vervangen door premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie (2,94%) geldt over het loon van medewerkers met een vast contract, en een hoge WW-premie (7,94%) over het loon van medewerkers met een tijdelijk contract.

Om werkgevers de tijd te geven met medewerkers een schriftelijke en getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeen te komen, heeft de overheid een coulanceregeling in het leven geroepen. Deze bestond eruit dat werkgevers die vóór 1 april 2020 tijdelijke contracten omzetten naar een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met terugwerkende kracht (1 januari) kunnen profiteren van de lage WW-premie, zoals die geldt voor vaste contracten. De deadline om hieraan te voldoen is nu verlengd tot 1 juli 2020.