Meld u aan voor onze nieuwsbriefPensioenverdeling bij scheiding 2021

24 september 2019
Recent is de ministerraad akkoord gegaan met een wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021. Het voorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. Dit wetsvoorstel is een eerste stap naar een modernere verdeling van pensioenen na een scheiding waarbij de levenslange afhankelijkheid tussen de ex-partners wordt verbroken. Beide ex-...
» Lees meer

Aanpassing AOW leeftijd

24 september 2019
In het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel is onder andere vastgelegd dat de AOW leeftijd de komende 2 jaar wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW leeftijd in stapjes tot 67 jaar in 2024. Vanaf dan loopt de AOW leeftijd op met de levensverwachting. Maar wel minder hard dan in de eerdere wetgeving. Omdat...
» Lees meer

Pensioenakkoord

24 september 2019
In juni is na vele jaren van onderhandelen een principeakkoord tot stand gekomen tussen De Minister van Sociale Zaken, werkgevers en de vakbonden FNV en CNV over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Hiermee is een grote stap gezet naar een toekomstbestendig stelsel. Het kabinet en de sociale partners kunnen beginnen met de verdere uitwerking van...
» Lees meer

Wet voor kleine pensioenen

24 september 2019
Op 1 januari 2019 is de “Wet waardeoverdracht klein pensioen” ingegaan. Een klein pensioen is een pensioenuitkering die lager is dan de wettelijke afkoopgrens, in 2019 € 484,09 bruto per jaar. Wat houdt de wet in: • Kleine pensioenen die voor 1 januari 2018 zijn opgebouwd, blijven afkoopbaar; • Pensioenuitvoerders mogen kleine pensioenen ...
» Lees meer