Schade melden

Up-to-date

Brandverzekeringen? Wij helpen jou uit de brand!

Je bent als ondernemer trots op je bedrijf. Het risico dat je loopt om hetgeen je hebt opgebouwd in één klap kwijt te raken door brand wil je natuurlijk zo goed mogelijk afdekken. Daarom leggen we je uit wat onze zakelijke brandverzekering inhoud.

Een risico-inventarisatie
Bij het afsluiten van een zakelijke brandverzekering heb je te maken met meerdere facetten. Op de eerste plaats gaat het natuurlijk om de herbouwwaarde van het bedrijfspand. Met andere woorden, wat gaat het kosten om het pand na een brand weer geheel in zijn oude staat terug te brengen? Dit verzekerd deel heeft dus uitsluitend betrekking op het slopen en opnieuw opbouwen van het bedrijfsgebouw. Maar bij een bedrijfsbrand zal ook de inventaris geheel of gedeeltelijk verloren gaan. Denk hierbij aan het machinepark, de kantoorinrichting, de magazijnvoorraad, ICT en administratie. De impact van brand is vaak enorm. En dan laten we de risico’s op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen die zich via atmosfeer of het wegstromend bluswater in de omgeving verspreiden, met alle gevolgen (gezondheidsklachten, explosiegevaar, vervuild drinkwater en de gevolgen voor flora en fauna) van dien. Ook deze indirecte schade bij een bedrijfsbrand kan flink in de papieren lopen.

Verzekeren tegen brand is meer dan het verzekeren van een pand
Voordat wij jou als ondernemer een gedegen advies kunnen geven over de best passende brandverzekering is het zaak om alles wat daarbij een rol speelt goed in kaart te brengen. Wat is de herbouwwaarde van het bedrijfspand, welke waarde vertegenwoordigd de hele inboedel en hoe groot is het risico dat er brand ontstaat. Een kantoor is minder brandgevaarlijk dan een bedrijfspand waar gelast en geslepen wordt. De aard en omvang van de dagelijkse werkzaamheden, de ontvlambaarheid van bepaalde grondstoffen of eindproducten die liggen opgeslagen; het speelt allemaal een rol van betekenis om uiteindelijk te komen tot een complete brandverzekering die perfect past bij jou als ondernemer en die de risico’s bij brand tot een minimum beperkt.

Aandacht voor brandpreventie
Natuurlijk beperkt De Keyzer Zekerheid zich niet tot het laten uitvoeren van een grondige risico-inventarisatie en het afsluiten van een brandverzekering voor jouw onderneming. Als onafhankelijk verzekeringsadviseur geven wij ook advies op het gebied van brandpreventie. Denk aan het ophangen van rookmelders, het aanleggen van een sprinklerinstallatie, de aanwezigheid van goedgekeurde blusmiddelen, het opstellen van een ontruimingsplan en het in dienst hebben van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die bij brand of andere calamiteiten hulp kunnen bieden aan collega’s en die de regie kunnen nemen bij het blussen van een beginnende brand of de ontruiming van het pand.

Nodig ons uit voor een adviesgesprek
Het afsluiten van een zakelijke brandverzekering gaat dus wat De Keyzer Zekerheid betreft veel verder dan het simpelweg in orde maken van een verzekeringspolis bij een willekeurige verzekeringsmaatschappij. Nodig ons daarom uit voor een vrijblijvende kennismaking in uw bedrijf. Tijdens zo’n persoonlijk gesprek kijken wij samen met jou naar de concrete verzekeringsbehoefte en leggen wij uit hoe wij jou daarbij kunnen helpen.

Nieuws