Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Per 01.01.2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in balans in werking. Wat betekent dit onder meer voor u als werkgever ?

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
Als werkgever betaalt u vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
Vanaf 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.
De nieuwe wet schrijft voor dat een oproepkracht met een nulurencontract of een min/max contract alleen verplicht is te komen werken als je hem minimaal vier dagen van tevoren oproept. Anders heeft hij het recht het werk te weigeren. Als jij een oproep om te werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt, dan moet je de oproepkracht toch uitbetalen.

Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Vanaf 1 januari krijgen payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag
Vanaf 1 januari moet u bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Ontslagrecht
Het ontslagrecht wordt eenvoudiger door het toepassen van de cumulatiegrond.

Ketenregeling
Deze wordt verruimd naar drie aansluitende contracten binnen drie jaar (dit is nu 2 jaar).
De verplichte pauze tussen twee opvolgende contracten blijft in principe 6 maanden.

Nadere informatie kunt u nalezen via de voorlichtingscampagne Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nieuws