Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Per 1 januari is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking getreden. Onderdeel van deze wet is dat de premiedifferentiatie naar sector wordt vervangen door premiedifferentiatie naar de aard van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie (2,94%) geldt over het loon van medewerkers met een vast contract, en een hoge WW-premie (7,94%) over het loon van medewerkers met een tijdelijk contract.

Om werkgevers de tijd te geven met medewerkers een schriftelijke en getekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeen te komen, heeft de overheid een coulanceregeling in het leven geroepen. Deze bestond eruit dat werkgevers die vóór 1 april 2020 tijdelijke contracten omzetten naar een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met terugwerkende kracht (1 januari) kunnen profiteren van de lage WW-premie, zoals die geldt voor vaste contracten. De deadline om hieraan te voldoen is nu verlengd tot 1 juli 2020.

Nieuws