Schade melden

Lees ons overzicht

De belangrijkste wijzigingen

Vanaf 1 januari 2021 treden een aantal nieuwe wetten en regels voor het mkb in werking. Zo moet de nieuwe franchisewet zorgen voor een betere balans tussen de belangen van franchisegevers en franchisenemers. Een bedrijfspand kopen wordt duurder. En een nieuwe wet moet voorkomen dat mkb’ers die in zwaar weer zitten failliet gaan. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Zelfstandigenaftrek omlaag

De zelfstandigenaftrek voor 2021 is 6.670 euro. Dat is 360 euro lager dan de 7.030 euro in 2020. Maakt u gebruik van de zelfstandigenaftrek? Dan gaat u er ondanks deze verlaging weinig tot niets op achteruit. Dat komt doordat de arbeidskorting en algemene heffingskorting binnen de inkomstenbelasting komend jaar stijgen en zo de lagere zelfstandigenaftrek compenseren.

U hebt recht op zelfstandigenaftrek als u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf stopt en de Belastingdienst u als ondernemer ziet. Sinds 2020 verlaagt het kabinet de aftrek ieder jaar. De laatste verlaging staat gepland voor 2036, dan is de zelfstandigenaftrek 3.240 euro.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Franchisewet vervangt franchisecode

Vanaf 1 januari 2021 vervangt de nieuwe franchisewet de huidige franchisecode. De nieuwe wet moet de ongelijke verhoudingen tussen franchisenemer en franchisegever gelijktrekken.

Gaat u van start met een franchiseonderneming? Dan hebben u en uw franchisegever vanaf volgend jaar een uitgebreidere informatieplicht dan nu. Voor u een franchisecontract ondertekent moeten de partijen alle voor de samenwerking relevante financiële informatie op tafel leggen. Deze informatieplicht geldt zo lang de samenwerking duurt, ook als tussentijds iets wijzigt. Voor deze wijzigingen komen instemmingsregels. Nu is het nog zo dat een franchisegever ongevraagd zaken mag wijzigen, vanaf volgend jaar is dat verleden tijd.

Wilt u stoppen met uw franchiseonderneming? Dan geldt vanaf volgend jaar een concurrentiebeding van maximaal 1 jaar. Daarbij mag de franchisegever u niet dwingen de onderneming voor een ongunstig bedrag te verkopen.

De regels gelden voor een contract dat u na 1 januari 2021 afsluit. Voor lopende contracten geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Buitenlands personeel krijgt makkelijker verblijfsvergunning

Heeft u een jong innovatief bedrijf? Dan kunt u vanaf 1 januari 2021 makkelijker buitenlands personeel met specifieke kennis aannemen. Dit kan nu vaak nog niet, omdat innovatieve startups in de opstartfase nog niet het salaris kunnen betalen dat nodig is om een verblijfsvergunning voor een kennismigrant te krijgen. Met de nieuwe verblijfsregeling voor startups krijgt u die verblijfsvergunning wel, omdat u buitenlands personeel een lager salaris mag geven. Dit salaris moet u dan wel aanvullen met een aandeel in uw bedrijf.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Reclame- en uitstalverbod voor tabak

De (voorlopig) laatste maatregel om het aantal rokers te verminderen is het reclameverbod voor speciaalzaken die, naast andere producten, ook tabak, e-sigaretten en e-liquids verkopen. Reclame maken mag ook niet aan de gevel van een pand.

U heeft een speciaalzaak als u een afsluitbare eigen toegang, een assortiment van minstens 90 soorten tabaksproducten of aanverwante producten en een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 10 m2 hebt. Stond u voor 2001 als tabakszaak of voor 20 mei 2016 als elektronische sigarettenzaak ingeschreven in het KVK Handelsregister? Dan geldt een verkoopvloeroppervlakte van minder dan 10 m².

Het reclameverbod geldt niet voor NVWA-geregistreerde speciaalzaken die alleen rookwaren, rookaccessoires, loten en dagbladen verkopen en bestaande kleine zaken die meer dan 75% omzet uit tabaksproducten halen.

Dit verbod is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, waarmee het kabinet onder andere het aantal rokers in Nederland wil terugdringen.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Faillissement makkelijker te voorkomen

Vanaf 1 januari 2021 kunt u, als u in financiële problemen zit, uw schuldeiser een akkoord aanbieden om de schulden van uw bedrijf mee te herstructureren. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) heeft als doel faillissementen te voorkomen.

Als de rechter het akkoord goedkeurt, moeten schuldeisers zich eraan houden, ook als ze het er niet mee eens zijn. Het kan dus gebeuren dat een schuldeisers tegen zijn wil genoegen moeten nemen met een gedeeltelijke afboeking of kwijtschelding van de schulden.

Bedrijfspand kopen duurder

Voor bedrijfspanden en tweede woningen gaat de overdrachtsbelasting omhoog, van 6% naar 8%. Koopt u bijvoorbeeld een pand om te beleggen of een pand voor uw bedrijf? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2021 meer belasting.

Starters op de woningmarkt tussen de 18 en 35 jaar betalen vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer als ze een bestaande koopwoning kopen of krijgen. Tot nu toe betaalden alle particulieren 2% van het aankoopbedrag als overdrachtsbelasting. In 2021 geldt dat percentage alleen nog voor niet-starters en starters boven de 35 jaar.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*

Nieuws