Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Het is alweer enige tijd terug dat wij u geïnformeerd hebben over de Stand van zaken Pensioen akkoord en de ontwikkelingen naar aanleiding van het hiervan die in juni 2019 door het Kabinet, de werkgevers- en werknemersorganisaties is gesloten met afspraken over de AOW en pensioenen. Er is afgelopen tijd veel over dit onderwerp gesproken, maar er waren geen echte noemenswaardige wijzingen van toepassing. Tot recent en vandaar dat wij nu een update kan geven. Er zijn namelijk wat verwachte implementatiedata gewijzigd die van belang zijn. Wij maken ook van de gelegenheid gebruik om u weer even kort op de hoogte te stellen van de volledige stand van zaken.

Wat is nu echt de stand van zaken Pensioen akkoord 2019? Naar aanleiding van het pensioen akkoord zijn er twee wetten aangenomen en er is nog sprake van één Wetsvoorstel.

Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Deze Wet is per 1 januari 2020 in werking getreden en wordt al volledig uitgevoerd.
De Wet heeft tot gevolg dat de AOW-leeftijd minder snel toeneemt dan op basis van eerdere Wetgeving was bepaald.

Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Deze Wet is op 12 januari 2021 aangenomen en bestaat uit drie onderdelen. Voor de onderdelen Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) en het verlofsparen geldt als ingangsdatum 1 januari 2021.

Vanwege onduidelijkheid in de uitvoering en met de fiscale regels is de ingangsdatum van het onderdeel “Bedrag ineens” steeds uitgesteld.
Inmiddels geldt als ingangsdatum 1 juli 2023. Alleen dit onderdeel van deze Wet is van belang voor de pensioenvoorziening.

Het betekent dat deelnemers éénmalig een bedrag vanuit hun pensioenvoorziening mogen opnemen.
De resterende levenslange pensioenuitkering is daarna wel lager. Daarom gelden de volgende voorwaarden:

  1. De hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
  2. Het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen;
  3. Stapelen met hoog-laagpensioen kan niet;
  4. Na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Wetsvoorstel Toekomst Pensioen (WTP)

In dit Wetsvoorstel is het volgende opgenomen:

  • Eind- en middelloon regelingen zijn niet meer toegestaan en zullen dus omgezet moeten worden naar een beschikbare premie;
  • In de toekomst zijn er alleen nog maar pensioenregelingen toegestaan die gebaseerd zijn op een gelijke leeftijdsonafhankelijke beschikbare premie met voor nu een maximumpremie van 30% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris -/- AOW franchise);
  • De mogelijkheid bestaat om een bestaande beschikbare premieregeling op basis van een staffel met oplopende premiepercentages, die is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of PPI, voort te zetten voor alleen de bestaande deelnemers op het moment van omzetting van de voorziening naar een voorziening conform de regels van het Wetsvoorstel Toekomst Pensioen.
  • Voor deze bestaande deelnemers mag ook uitgegaan worden van een gelijke leeftijdsonafhankelijke premie, maar dan zullen de deelnemers die er op achteruit gaan, gecompenseerd moeten worden;
  • De regeling van het partner- en wezenpensioen wordt omgezet naar een vast percentage (maximaal 50% resp. 20%) van het pensioengevend jaarloon en wordt op risicobasis verzekerd;
  • In de komende jaren zal een transitieplan moeten worden opgesteld waarin de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel wordt vastgelegd.

Het was de intentie om de Wet per 1 januari 2022 in te laten gaan met een transitieperiode van 4 jaar, zodat vanaf 2026 alle pensioenvoorzieningen zouden zijn aangepast aan de nieuwe wet. Al in april/mei 2021 is echter bepaald om de ingangsdatum naar 1 januari 2023 door te schuiven. Omdat de overgangstermijn wel op 4 jaar blijft staan, moeten alle pensioenvoorzieningen dan uiterlijk op 1 januari 2027 zijn aangepast.

Recent heeft de verantwoordelijke Minister Schouten aangegeven dat ook 1 januari 2023 niet meer reëel is. De verwachte ingangsdatum is nu 1 juli 2023, maar wel met een overgangstermijn van 3,5 jaar, zodat nog steeds alle pensioenvoorzieningen uiterlijk op 1 januari 2027 moeten zijn aangepast. Al met al voor vele werkgevers op termijn een impactvolle aanpassing van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Wilt u nu al meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Pensioen akkoord 2019
Nieuws