Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Op 20 januari 2017 is er een gewijzigd staffelbesluit gepubliceerd met daarin de nieuwste fiscale maximale beschikbare premiestaffels. Het besluit geldt vanaf 1 januari 2017 en de belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De staffelpercentages zijn berekend op basis van recentere sterftetafels waardoor er marginaal meer premie ingelegd kan worden;
  • De toets op fiscaal bovenmatig pensioen blijft van toepassing, maar geldt alleen voor staffels die gebaseerd zijn op een rekenrente van 3% of minder;
  • Als blijkt dat er sprake is van een fiscaal bovenmatige pensioenopbouw, dan mag de overwaarde voortaan ook vervallen aan de werkgever (tot nu toe alleen de verzekeraar).
Nieuws