Schade melden

Up-to-date

Scope 12 keuring voor zonnepanelen op bedrijfsgebouwen

Bent u van plan om zonnepanelen op uw bedrijfspand te leggen? Of misschien bent u aan het onderzoeken of dit mogelijk is. Houdt u dan ook in het oog dat dit invloed kan hebben op uw gebouwenverzekering en dat vanaf 2023 een Scope 12 inspectie verplicht is? Wat dit allemaal inhoud leggen we u in deze blog graag uit.

Zonnepanelen plaatsen op uw bedrijfsgebouw

Het is belangrijk dat de zonnepanelen op uw bedrijfsgebouw op de juiste manier worden geplaatst. Deze juiste plaatsing is belangrijk om het risico op brand te beperken. De voorwaarden omtrent Gebouwenverzekering worden daarom vanaf januari 2023 flink aangescherpt. Als u 50 of meer zonnepanelen op uw dak hebt liggen wordt Scope 12 keuring verplicht.

Let op! Bij bestaande klanten wordt deze verplichting vanaf 1 januari 2022 per eerstvolgende contractvervaldatum opgenomen in de polisvoorwaarden.

Wat is een Scope 12 keuring?

Scope 12 is een keuring om schadelast te verminderen. Er wordt tijdens de keuring gekeken of de zonnepanelen op een deskundige en brandveilige manier zijn geplaatst.

Waarom een Scope 12 keuring?

Door de toename van het aantal zonnestroominstalaties en de magere kwaliteit van de installatiebedrijven is de kans dat er brand ontstaat steeds groter. Om de kosten van deze schade te beperken is deze keuring in het leven geroepen.

Hoe ziet zo’n keuring eruit?

De Scope12 inspectie kent twee delen en verschillen van werkzaamheden:

  • Eerste inspectie (EBI)
  • Periodieke vervolg inspectie (PI)

Tijdens de eerste inspectie wordt er gekeken naar de kwaliteit van het aanleggen van zonnepanelen. Voldoet de installatie aan de geldende normen en instructies van de fabrikant.

Tijdens de periodieke inspectie wordt er voornamelijk gekeken naar de technische staat van de installatie en de zonnepanelen. Daarnaast kijken ze of er nog voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, de ventilatie van in-dak systemen, de brandbaarheid van dak materialen, de connectoren e.d is.

Wie mogen de inspecties uitvoeren?

Alleen inspectiebedrijven die een SCIOS-certificaat hebben zijn bevoegd om deze inspecties uit te voeren. Deze bedrijven staan onder controle van de Raad voor Accreditatie. Personen zonder certificaat zijn niet bevoegd om de SCIOS Scope 12 inspectie uit te voeren. De kwaliteit van de inspectie is dan niet geborgd, ook maken deze bedrijven/personen inbreuk op het merkenrecht van SCIOS en maken zij zich schuldig aan misleiding.

Ik heb vragen

Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze blog nog vragen heeft. Wij komen dan graag met u in contact om deze te beantwoorden.

Nieuws