Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Tenslotte noemen wij nog een aantal zaken die relevant zijn voor de pensioenpraktijk:

In 2018 vervalt voor pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Daarvoor in de plaats krijgen uitvoerders het recht (geen plicht) om kleine pensioenen zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder waar de gewezen deelnemer dan pensioen opbouwt;
In 2022 bedraagt de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Deze leeftijd gaat omhoog omdat Nederlanders volgens het CBS steeds langer leven.

Nieuws