Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Indien u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA was en dat in 2017 niet meer bent, ontvangt u twee beschikkingen.

U ontvangt dan een beschikking waarop het eigenrisicodragerschap (ERD) wordt beëindigd en een beschikking waarop de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk) staan vermeld. De beschikkingen ontvangt u uiterlijk maart 2017.

Wat moet u tot die tijd doen?
Kleine werkgever:  U gebruikt in de aangifte loonheffingen 2017 de sectorale premie voor de gedifferentieerde premie Whk 2017.
(Middel)grote werkgever: U gebruikt in de aangifte loonheffingen 2017 het percentage 0% zoals in de beschikking van december 2016 staat.

Zie tevens:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuwe-beschikking-werkhervattingskas-2017-na-beeindigen-eigen-risico-dragen-wga

 

Nieuws