Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Asbest verboden vanaf 31 december 2024. Eigenaren moeten van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze hebben verwijderd. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die asbest met zich mee kan brengen. Het verbod gaat over asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Hiervoor bestaat sinds 1 januari 2016 een subsidieregeling.

Heeft u asbest of vermoedt u dat? Kijk dan meteen uw polis na om te zien of u hiervoor verzekerd bent. We kijken graag met u mee en helpen u verder. Neem contact met ons op.

Nieuws