Meld u aan voor onze nieuwsbriefOverige pensioenonderwerpen

16 februari 2017
Tenslotte noemen wij nog een aantal zaken die relevant zijn voor de pensioenpraktijk: In 2018 vervalt voor pensioenuitvoerders het recht om kleine pensioenaanspraken af te kopen. Daarvoor in de plaats krijgen uitvoerders het recht (geen plicht) om kleine pensioenen zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer over te dragen naar de nieuwe ...
» Lees meer

Pensioen op de agenda van evaluatiegesprek

16 februari 2017
Het klinkt misschien raar, maar het kan zo maar voorkomen dat over een aantal jaren werkgevers aansprakelijk worden gesteld door werknemers met een tegenvallend pensioen. Werkgevers zijn zich namelijk onvoldoende bewust van de zorgplichtrisico’s op het gebied van pensioencommunicatie. Het uitzicht op pensioen van de werknemer verandert regelmatig...
» Lees meer

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

16 februari 2017
Dat de Wet uitfasering van pensioen in eigen beheer op 1 januari 2017 in werking treedt, is vrijwel zeker. Vanaf die datum mag de DGA geen pensioen in eigen beheer (PEB) meer opbouwen. De DGA moet daarvoor aan de volgende formaliteiten voldoen: Er moet een geldig aandeelhoudersbesluit zijn waarin staat dat het PEB per 1 januari 2017 premievrij is ...
» Lees meer