Meld u aan voor onze nieuwsbriefWet verbeterde premieregeling

31 maart 2017
Per 1 september 2016 is de Wet verbetering premieregeling (Wvp) in werking getreden. Deze wet introduceert voor de deelnemers aan een beschikbare premieregeling de mogelijkheid om te kiezen tussen een vastgestelde gegarandeerde of een variabele pensioenuitkering.  Werknemers die nu hun pensioen moeten aankopen, doen dat tegen een zeer lage rente ...
» Lees meer

Staffelbesluit

31 maart 2017
Op 20 januari 2017 is er een gewijzigd staffelbesluit gepubliceerd met daarin de nieuwste fiscale maximale beschikbare premiestaffels. Het besluit geldt vanaf 1 januari 2017 en de belangrijkste wijzigingen zijn: De staffelpercentages zijn berekend op basis van recentere sterftetafels waardoor er marginaal meer premie ingelegd kan worden; De toets ...
» Lees meer

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

31 maart 2017
In de Wet op de loonbelasting zijn normen opgenomen voor een fiscaalvriendelijke pensioenregeling. Dit betreft onder andere het maximale opbouwpercentage, de minimale franchise en de pensioenrichtleeftijd. Bij het besluit van 21 december 2016 is de pensioenrichtleeftijd per januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenopbouw in een ...
» Lees meer

Wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB)

31 maart 2017
Staatssecretaris Wiebes heeft medio december 2016 de Eerste Kamer gevraagd niet te stemmen over het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer. Reden voor het uitstel is de ophef die ontstond over indexatielasten en mogelijke forse budgettaire maatregelen. De staatssecretaris heeft vervolgens een novelle (verbeterd wetsvoorstel) opgesteld. ...
» Lees meer