Meld u aan voor onze nieuwsbriefRI&E

31 maart 2017
Wij bedrukken nogmaals dat de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) voor alle werkgevers verplicht is. Lees verder http://www.rie.nl/  ...
» Lees meer

Nieuwe beschikking Werkhervattingskas 2017 na beëindigen ERD voor de WGA

31 maart 2017
Indien u in 2016 eigenrisicodrager voor de WGA was en dat in 2017 niet meer bent, ontvangt u twee beschikkingen. U ontvangt dan een beschikking waarop het eigenrisicodragerschap (ERD) wordt beëindigd en een beschikking waarop de nieuwe percentages Werkhervattingskas (Whk) staan vermeld. De beschikkingen ontvangt u uiterlijk maart 2017. Wat moet u ...
» Lees meer

Uitstel handhaving Wet DBA

31 maart 2017
Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden en is de VAR komen te vervallen. Doel van de wet is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten samen beoordelen of wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Per 1 mei 2017 zou actief gehandhaafd worden door de ...
» Lees meer

Wijziging no-risk polis

31 maart 2017
De no-riskpolis* wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig in geval van een banenafspraak of ingeval van een beschutte werkplek. Dit was eerst vijf jaar. Werkzoekenden van 56 jaar en ouder die langer dan een jaar in de WW zitten vallen vanaf 1 januari 2017 eveneens onder de no-riskpolis. (*) Een no-riskpolis biedt dekking tegen het ...
» Lees meer