Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Meld u aan voor onze nieuwsbriefBPF Groothandel in levensmiddelen

31 maart 2017
De sociale partners in de bedrijfstak voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen hebben een aanvraag ingediend voor gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling voor het Bedrijfspensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Als gevolg hiervan zijn er ruim 100 bedrijven die de mogelijkheid hebben om te wijzigen van ...
» Lees meer

Wet verbeterde premieregeling

31 maart 2017
Per 1 september 2016 is de Wet verbetering premieregeling (Wvp) in werking getreden. Deze wet introduceert voor de deelnemers aan een beschikbare premieregeling de mogelijkheid om te kiezen tussen een vastgestelde gegarandeerde of een variabele pensioenuitkering.  Werknemers die nu hun pensioen moeten aankopen, doen dat tegen een zeer lage rente ...
» Lees meer

Staffelbesluit

31 maart 2017
Op 20 januari 2017 is er een gewijzigd staffelbesluit gepubliceerd met daarin de nieuwste fiscale maximale beschikbare premiestaffels. Het besluit geldt vanaf 1 januari 2017 en de belangrijkste wijzigingen zijn: De staffelpercentages zijn berekend op basis van recentere sterftetafels waardoor er marginaal meer premie ingelegd kan worden; De toets ...
» Lees meer

Pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar

31 maart 2017
In de Wet op de loonbelasting zijn normen opgenomen voor een fiscaalvriendelijke pensioenregeling. Dit betreft onder andere het maximale opbouwpercentage, de minimale franchise en de pensioenrichtleeftijd. Bij het besluit van 21 december 2016 is de pensioenrichtleeftijd per januari 2018 verhoogd van 67 naar 68 jaar. De pensioenopbouw in een ...
» Lees meer