Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Meld u aan voor onze nieuwsbrief


Uitstel handhaving Wet DBA

31 maart 2017
Op 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden en is de VAR komen te vervallen. Doel van de wet is om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten samen beoordelen of wel of niet sprake is van een dienstbetrekking. Per 1 mei 2017 zou actief gehandhaafd worden door de ...
» Lees meer

Wijziging no-risk polis

31 maart 2017
De no-riskpolis* wordt per 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd geldig in geval van een banenafspraak of ingeval van een beschutte werkplek. Dit was eerst vijf jaar. Werkzoekenden van 56 jaar en ouder die langer dan een jaar in de WW zitten vallen vanaf 1 januari 2017 eveneens onder de no-riskpolis. (*) Een no-riskpolis biedt dekking tegen het ...
» Lees meer

Participatiewet

31 maart 2017
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben ...
» Lees meer

Vernieuwde Arbowet

31 maart 2017
Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vernieuwde Arbowet welke per 1 juli 2017 zal ingaan. Werkgevers krijgen een jaar de tijd om –indien nodig- het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen. Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’. Werknemers hebben recht op een ...
» Lees meer