Schade melden

Up-to-date

Nieuws

Organisaties (zowel bedrijven als overheden) zijn vrijwel altijd verplicht om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een datalek hebben. Bij zo’n lek is er namelijk sprake van overtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In sommige gevallen moeten organisaties het lek ook melden aan de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Wat is een datalek?

Als een organisatie onbedoeld anderen toegang geeft tot persoonsgegevens van derden en hieruit beveiligingsincidenten kunnen ontstaan, noemen we dit een datalek. Een datalek ontstaat naar aanleiding van een beveiligingsprobleem. Voorbeelden zijn:

  • een kwijtgeraakte USB-stick
  • een gestolen laptop
  • een inbraak door een hacker
  • een malware-besmetting
  • een calamiteit (zoals een brand in een datacentrum: ook het verlies van gegevens wordt gezien als datalek)

Ben ik altijd verplicht een datalek te melden?

Niet ieder lek  hoeft gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is afhankelijk van de (potentiële) impact van het datalek op de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt is de aard van de gelekte persoonsgegevens. Gelekte persoonsgegevens van ‘gevoelige aard’ moeten over het algemeen direct gemeld worden. Denk hierbij aan:

  • Bijzondere categorieën persoonsgegevens (raciale/etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, etc.);
  • Gegevens over de financiële of economische situatie van de betrokkene;
  • Gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de betrokkene (gokverslaving, werk- of relatieproblemen);
  • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens;
  • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits-)fraude (Burgerservicenummer).

Wilt u weten of u een datalek moet melden? Hier vindt u meer informatie. Wilt u een lek melden? Dan kan dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Boete

Meldt u een lek niet terwijl dit wel moet? Dan kan dit u een boete opleveren. Meer weten? Kijk dan hier.

Nieuws

Altijd up-to-date

De Keyzer Actueel