Schade melden

Uw zaken goed voor elkaar

Uw pand en inventaris goed verzekerd

Als ondernemer bent u trots op wat u heeft opgebouwd. Dat zet u niet op het spel. U onderkent dan ook het belang om uw bedrijfspand, uw inventaris en uw machinepark goed te verzekeren. In deze categorie treft u alle verzekeringen aan om uw bedrijfshuisvesting, uw bedrijfsgoederen en inventaris zeker te stellen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verzekeringen.

Brandverzekeringen

Gebouwen

Een uitgebreide dekking van risico’s die bedrijfsgebouwen en –ruimtes lopen, ook als het gaat om gecombineerde woon/werklocaties. De dekking voorziet in vergoeding bij schade door brand, storm en water. Ook schade door extreme neerslag

Een uitgebreide dekking van risico’s die bedrijfsgebouwen en –ruimtes lopen, ook als het gaat om gecombineerde woon/werklocaties. De dekking voorziet in vergoeding bij schade door brand, storm en water. Ook schade door extreme neerslag en instorting door sneeuwdruk kan worden verzekerd. Er kan zelfs gekozen worden voor een verzekering tegen alle onvoorziene en plotselinge voorvallen. Opruimingskosten, huurderving en kosten op last van de overheid kunnen in veel gevallen voor vergoeding in aanmerking komen.

Lees meer
Lees minder
Huurdersbelang

Onder het huurdersbelang vallen alle veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen van een gehuurde ruimte die op kosten van de huurder zijn aangebracht. Voorwaarde is dat de huurder de wijzigingen heeft aangebracht en betaald en dat verand

Onder het huurdersbelang vallen alle veranderingen, verbeteringen en uitbreidingen van een gehuurde ruimte die op kosten van de huurder zijn aangebracht. Voorwaarde is dat de huurder de wijzigingen heeft aangebracht en betaald en dat veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen nagelvast zijn en niet zomaar zijn te verwijderen.

Lees meer
Lees minder
Bedrijfsschade

Een calamiteit – een uitslaande brand, een zware storm, instorting van het gebouw door sneeuwdruk – is een reële bedreiging voor het voortbestaan van uw bedrijf. Ook als de schade aan gebouwen, inventaris en goederen volledig wordt vergoed

Een calamiteit – een uitslaande brand, een zware storm, instorting van het gebouw door sneeuwdruk – is een reële bedreiging voor het voortbestaan van uw bedrijf. Ook als de schade aan gebouwen, inventaris en goederen volledig wordt vergoed. Uw bedrijf staat namelijk een tijd stil. Al die tijd gaan de vaste kosten (bijvoorbeeld salarissen van personeel) door, terwijl geen of minder omzet wordt gerealiseerd. Deze financiële schade wordt opgevangen door de bedrijfsschadeverzekering.

Lees meer
Lees minder
Geld & Fraude

Elektronisch betalen is niet meer weg te denken in ons land. Toch gaat er nog altijd een aanzienlijk bedrag aan contant geld om. Ondernemers hebben waardepapieren in huis, zoals cheques, postzegels, strippenkaarten, telefoonkaarten, cadeaub

Elektronisch betalen is niet meer weg te denken in ons land. Toch gaat er nog altijd een aanzienlijk bedrag aan contant geld om. Ondernemers hebben waardepapieren in huis, zoals cheques, postzegels, strippenkaarten, telefoonkaarten, cadeaubonnen en spaarzegels. Deze kunnen onder andere door brand, beroving, verduistering en frauduleuze handelingen verloren gaan. Met de geldverzekering beperkt u de gevolgen van deze risico’s.

Lees meer
Lees minder
Inventaris/goederen

Deze verzekering dekt de schade aan inventaris en goederen tegen de meest uiteenlopende gebeurtenissen als brand, storm, inbraak en water. Zelfs schade door extreme neerslag en instorting door sneeuwdruk kan worden verzekerd. Net als bij de

Deze verzekering dekt de schade aan inventaris en goederen tegen de meest uiteenlopende gebeurtenissen als brand, storm, inbraak en water. Zelfs schade door extreme neerslag en instorting door sneeuwdruk kan worden verzekerd. Net als bij de gebouwenverzekering kan gekozen worden voor een verzekering tegen alle onvoorziene en plotselinge voorvallen.

Lees meer
Lees minder
Milieuschade

Schadelijke stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater kunnen leiden tot hoge kosten. Onderzoek, sanering, opruiming, transport en opslag, vervanging van de grond of het isoleren van een verontreiniging zijn geen uitzondering bij schade

Schadelijke stoffen in de bodem of in het oppervlaktewater kunnen leiden tot hoge kosten. Onderzoek, sanering, opruiming, transport en opslag, vervanging van de grond of het isoleren van een verontreiniging zijn geen uitzondering bij schade. Ook als u voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, kunt u toch met hoge claims te maken rijgen. Van overheden én uw naaste buren. De milieuschadeverzekering vergoedt de genoemde schade als deze tijdens de looptijd van de polis is ontstaan.

Lees meer
Lees minder
Electronica

Computers en elektronica zijn van vitaal belang voor vrijwel iedere onderneming. Veel bedrijven onderstrepen dit belang door beveiligingsmaatregelen te nemen om de beschikbaarheid van apparatuur te garanderen. Denk aan een toegangscontrole,

Computers en elektronica zijn van vitaal belang voor vrijwel iedere onderneming. Veel bedrijven onderstrepen dit belang door beveiligingsmaatregelen te nemen om de beschikbaarheid van apparatuur te garanderen. Denk aan een toegangscontrole, brandblusinstallaties, airconditioning en stand-by elektriciteitsvoorzieningen.

Met goede beveiligingsmaatregelen kunt u nog altijd voor vervelende verrassingen komen te staan. Brand, waterschade, vallende plafonddelen, muizennesten in de regenpijp of een instortende nabije schoorsteen. De computer & elektronicaverzekering dekt dit soort schade dan met een dekking op basis van ‘alle van buiten komende onheilen’.

Lees meer
Lees minder
Glas

Glas vormt een steeds belangrijker onderdeel van (het ontwerp van) bedrijfsgebouwen. Vaak gaat het daarbij om dure glasconstructies. De glasverzekering vergoedt niet alleen de kosten voor vervanging van het glas, maar ook de kosten van het

Glas vormt een steeds belangrijker onderdeel van (het ontwerp van) bedrijfsgebouwen. Vaak gaat het daarbij om dure glasconstructies. De glasverzekering vergoedt niet alleen de kosten voor vervanging van het glas, maar ook de kosten van het treffen van noodvoorzieningen.

Lees meer
Lees minder
Ondergrondse opslagtanks

Ondergrondse opslagtanks zorgen soms voor verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater. De kosten daarvan kunnen hoog oplopen. De kosten van sanering en de schade die ontstaat door de sanering worden gedekt door de tankverzekering.

Ondergrondse opslagtanks zorgen soms voor verontreiniging van de bodem en het oppervlaktewater. De kosten daarvan kunnen hoog oplopen. De kosten van sanering en de schade die ontstaat door de sanering worden gedekt door de tankverzekering.

De kosten van verweer tegen aanspraken zijn meeverzekerd.

Lees meer
Lees minder
Machinebreuk

Het afbreken van een klein component van een machine of een ingevallen stuk gereedschap kan tot grote schade leiden. Zelfs als de machines en het onderhoud van de hoogste kwaliteit zijn. Verkeerde bediening, overladen, onvoldoende aandacht

Het afbreken van een klein component van een machine of een ingevallen stuk gereedschap kan tot grote schade leiden. Zelfs als de machines en het onderhoud van de hoogste kwaliteit zijn. Verkeerde bediening, overladen, onvoldoende aandacht en achteloosheid zijn de oorzaken van een groot aantal machineschades. De machinebreukverzekering is de enige manier om u in te dekken tegen deze schadesoort.

Naast menselijke fouten zijn er nog diverse interne en externe oorzaken waar het management van een onderneming weinig invloed op kan uitoefenen.
De machinebreukverzekering dekt die onvoorziene herstelkosten of vervanging van uw technische installaties.

Lees meer
Lees minder
Technische bedrijfsschade

Machines en computers nemen u veel werk uit handen. Dit verhoogt de efficiëntie van uw bedrijf, maar betekent ook dat u niet meer zonder kunt.

Slechts vergoeding van de reparatiekosten of vervanging van uw beschadigde machines is daarom

Machines en computers nemen u veel werk uit handen. Dit verhoogt de efficiëntie van uw bedrijf, maar betekent ook dat u niet meer zonder kunt.

Slechts vergoeding van de reparatiekosten of vervanging van uw beschadigde machines is daarom niet voldoende. De continuïteit moet worden hersteld. Uw winstmarge en reservepositie bepalen of u een langdurige interruptie van uw productie kunt financieren. De technische bedrijfsschadeverzekering dekt de extra kosten en de stilstandsschade als gevolg van een verzekerde calamiteit op de elektronica- of machinebreukverzekering.

Lees meer
Lees minder
Joost Frencken
Uw bedrijfspand, -opstal of -inboedel te laag verzekeren betekent minder premielasten, maar als u uw verzekering nodig heeft kan dit veel geld kosten. Om uw bedrijf goed te verzekeren is advies op maat nodig. Neem contact met mij of mijn collega’s op voor een persoonlijk, vrijblijvend adviesgesprek.