Schade melden

Dek risico's af

Vereniging van Eigenaren

Als bestuurder of beheerder van de Vereniging van Eigenaren (V.v.E.) wilt u graag dat de risico’s die de vereniging loopt zijn afgedekt. Bij voorkeur zonder voor overbodige dekkingen te betalen. Dat vereist maatwerk. De Keyzer Zekerheid helpt u graag de balans te vinden tussen verantwoorde en onverantwoorde risico’s.

Enkele voorbeelden

Wanneer is ons VvE-Pakket voor u van belang?

  • Als V.v.E. bent u verplicht een opstalverzekering af te sluiten.
  • Een aansprakelijkheidsverzekering is ook zeer belangrijk.
  • De Keyzer Zekerheid adviseert over de rechtsbijstand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de vereniging.
  • Eigenaarsbelang (hieronder wordt verstaan de eigen voorzieningen zoals bijvoorbeeld keuken en badkamer). Heeft u veel verbouwd? Dan kan het raadzaam zijn om een extra bedrag te verzekeren. Individueel of collectief via de vereniging.
  • Garantie tegen onderverzekering. Door een waardebepaling te laten uitvoeren of door gebruik te maken van de herbouwwaardemeter, voorkomt u onvoldoende verzekerd te zijn.
  • Milieuschade. Na een schadeoorzaak kan er schade ontstaan aan het milieu. Hier kunnen sanerings-, expertise- en opruimingskosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn gedekt met een milieuschadeverzekering.
  • Roerende zaken van de vereniging. Er kunnen roerende zaken zijn die eigendom zijn van de vereniging. Ook hier kunnen wij dekking bieden.

Wat heeft u precies nodig?

Gebruik onze expertise!

Ook voor uw vereniging gaan we graag aan de slag om een pakket samen te stellen dat de belangrijkste risico’s afdekt. Wij helpen u bij het in kaart brengen van uw risico’s en gaan vervolgens met de verschillende verzekeraars in overleg om te kijken wat mogelijk is. Wij zorgen ervoor dat u de juiste informatie krijgt om een weloverwogen keuze voor de lange termijn te maken. Lees meer in onze brochure.

Verzeker wat van belang is
Door onze expertise aan uw knowhow te koppelen, weten wij exact welke verzekeringen u in uw pakket nodig heeft. Lees meer in de brochure.
Marieke Kunzel
Onze portefeuille telt inmiddels ruim 900 appartementencomplexen, verspreid over heel Nederland. Wilt u uw verzekeringszaken net als deze VVE’s goed geregeld hebben, neem dan contact met ons op.