Particulier
Autoschade (met tegenpartij)
Autoschade eenzijdig (geen tegenpartij)
Watersport (met tegenpartij)
Aansprakelijkheid
Reis- en annulering
Glas
Woonhuis/Inboedel
Rechtsbijstand

Zakelijk
Autoschade (met tegenpartij)
Autoschade eenzijdig (geen tegenpartij)
Aansprakelijkheid
Arbeidsongeschiktheid
Construction All Risks / Montage
Glas
Transport
Bedrijfsgebouwen / -inventaris, goederen
Rechtsbijstand



Alle overige schades

:

Overige gegevens

Breda (24 uur)

Algemeen (076) 5333 555

Schade (076) 5333 580

Leiden (24 uur)

Algemeen (071) 5810 510

Schade (071) 5810 511