14 mei 2019

Bent u als werkgever voldoende op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent de RI&E en de Arbowet ? Ja? Heeft u dan al een plan van aanpak opgesteld waarin u aangeeft wat uw bedrijf aan concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s? We hopen u middels dit artikel e.e.a. toe te lichten met betrekking tot RI&E. Met oog op de ‘Week van de RI&E’ (17 – 21 juni) wil De Keyzer Zekerheid de werkgever er van bewust maken welke risico’s er binnen het bedrijf kunnen afspelen.

Wetgeving – Bent ú RI&E-plichtig?

Waarschijnlijk wel…
De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.
Klik op de afbeelding om te kijken of ú RI&E-plichtig bent.

Dit zegt Inspectie SZW over de RI&E:

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Plan van Aanpak

In het plan van aanpak (PVA) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

Bespreken met het personeel

De verplichting tot het jaarlijks rapporteren aan de OR / PVT over de voortgang van het Plan van Aanpak is per 1 januari 2007 geschrapt uit de Arbowet. Op basis van de WOR zou een OR wel een jaarlijkse rapportage kunnen eisen van de werkgever. Ook hebben de OR en PVT instemmingsrecht op het gebied van arbeidsomstandigheden. Lees hier meer…

Toetsen

De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds 1 juli 2005 bestaat hier een ander systeem voor. Hier kunt u zien of u wel of niet verplicht bent uw RI&E te laten toetsen.

Actueel houden

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet u de ook RI&E aanpassen. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van uw dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor uw medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

En als u niets doet?

Als een inspecteur tijdens een controle om de RI&E vraagt en de ondernemer heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden. Voor een overzicht van de boetes en meer informatie over wanneer u niets doet vindt u hier.

Week van de RI&E: 17 – 21 juni

“Er is momenteel veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. En terecht, als je bedenkt dat jaarlijks ruim 4000 mensen overlijden aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen (deels) arbeidsongeschikt thuis zitten. Het gaat niet alleen om longkanker door asbest, maar ook om astma, een versleten rug en burn-outs. Maar hoe voorkom je beroepsziekten? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en in de toekomst niet.”

 

(bron: www.rie.nl/wetgeving)« Terug naar overzicht

Breda (24 uur)

Algemeen (076) 5333 555

Schade (076) 5333 580

Leiden (24 uur)

Algemeen (071) 5810 510

Schade (071) 5810 511