Als bestuurder of beheerder van de Vereniging van Eigenaren (V.v.E.) wilt u graag dat de risico’s die de vereniging loopt zijn afgedekt. Bij voorkeur zonder voor overbodige dekkingen te betalen. Dat vereist maatwerk.  De Keyzer Zekerheid helpt u graag de balans te vinden tussen verantwoorde en onverantwoorde risico’s. Hoe we dat doen? Met het De Keyzer VvE Pakket. Door onze expertise aan uw knowhow te koppelen, weten wij exact welke verzekeringen u in uw pakket nodig heeft.

Enkele voorbeelden waarom ons VvE-Pakket voor u van belang kan zijn.

  • Als V.v.E. bent u verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Maar daarnaast is een aansprakelijkheidsverzekering ook zeer belangrijk.
  • Wij ook dekking bieden en advies geven over de rechtsbijstand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de vereniging.
  • Eigenaarsbelang, hieronder wordt verstaan de eigen voorzieningen zoals bijvoorbeeld keuken en badkamer. Heeft u veel verbouwd? Dan kan het raadzaam zijn om een extra bedrag te verzekeren individueel of collectief via de vereniging.
  • Garantie tegen onderverzekering, wij kunnen u dit bieden door een waardebepaling te laten uitvoeren of door gebruik te maken van de herbouwwaardemeter.
  • Milieuschade, na een schadeoorzaak kan er schade ontstaan aan het milieu. Dit kunnen sanerings-, expertise- en opruimingskosten zijn. Deze kosten zijn gedekt op een milieuschadeverzekering.
  • Roerende zaken van de vereniging, er kunnen roerende zaken zijn die eigendom zijn van de vereniging, ook hiervoor kunnen wij dekking bieden.

Meer weten over het De Keyzer VvE Pakket? Klik hier voor onze brochure of neem contact op met onze Klantendesk VVE.