Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Als bestuurder of beheerder van de Vereniging van Eigenaren (V.v.E.) wilt u graag dat de risico’s die de vereniging loopt zijn afgedekt. Bij voorkeur zonder voor overbodige dekkingen te betalen. Dat vereist maatwerk.  De Keyzer Zekerheid helpt u graag de balans te vinden tussen verantwoorde en onverantwoorde risico’s. Hoe we dat doen? Met het De Keyzer VvE Pakket. Door onze expertise aan uw knowhow te koppelen, weten wij exact welke verzekeringen u in uw pakket nodig heeft.

Enkele voorbeelden waarom ons VvE-Pakket voor u van belang kan zijn.

  • Als V.v.E. bent u verplicht een opstalverzekering af te sluiten.
  • Een aansprakelijkheidsverzekering is ook zeer belangrijk.
  • De Keyzer Zekerheid adviseert over de rechtsbijstand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de vereniging.
  • Eigenaarsbelang (hieronder wordt verstaan de eigen voorzieningen zoals bijvoorbeeld keuken en badkamer). Heeft u veel verbouwd? Dan kan het raadzaam zijn om een extra bedrag te verzekeren. Individueel of collectief via de vereniging.
  • Garantie tegen onderverzekering. Door een waardebepaling te laten uitvoeren of door gebruik te maken van de herbouwwaardemeter, voorkomt u onvoldoende verzekerd te zijn.
  • Milieuschade. Na een schadeoorzaak kan er schade ontstaan aan het milieu. Hier kunnen sanerings-, expertise- en opruimingskosten aan verbonden zijn. Deze kosten zijn gedekt met een milieuschadeverzekering.
  • Roerende zaken van de vereniging. Er kunnen roerende zaken zijn die eigendom zijn van de vereniging. Ook hier kunnen wij dekking bieden.

Meer weten over het De Keyzer VvE Pakket? Klik hier voor onze brochure of neem contact op met onze Klantendesk VVE.