Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Het pensioenstelsel in Nederland is opgebouwd uit drie pijlers:

1e Pijler pensioenstelsel: 
Het pensioen in de eerste pijler wordt door de overheid geregeld. Hieronder vallen: de Algemene ouderdomswet (AOW) en de Algemene Nabestaande Wet ANW. Dit zijn volksverzekeringen die gelden voor iedereen die in Nederland woonachtig is.

2e Pijler pensioenstelsel: 
In de tweede pijler behoort het pensioen dat wordt opgebouwd in dienstverband. Door de werkgever wordt pensioen toegezegd aan werknemers. Dit pensioen wordt vervolgens ondergebracht bij een bedrijfs- of ondernemingspensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar.

3e Pijler pensioenstelsel: 
Tot de 3e pijler behoren individuele privé aanvullingen zoals een lijfrentevoorziening of overlijdensrisicoverzekering. Individueel maatwerk dus!

Conclusie?
Al met al een ingewikkelde materie. Maar te belangrijk om links te laten liggen. Maak dus snel een afspraak met onze pensioenadviseur. Dat geeft een gevoel van zekerheid.