Sinds 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Wanneer u werknemer bent en arbeidsongeschikt raakt, krijgt u twee jaar een uitkering van uw werkgever.
Daarna komt u in de WIA terecht. Een WIA uitkering is echter in de meeste gevallen (lang) niet voldoende.

Daarom adviseren wij een WIA Hiaat verzekering voor werknemers. Aangezien de WIA uitkeert over een maximum jaarloon (2014 = € 51.417,=) biedt deze verzekering een uitkering over een inkomen tot € 100.000,-, de WIA excedent dekking. Maak een afspraak om uw situatie tegen het licht te houden.