Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Voor uw pensioenopbouw heeft u drie mogelijkheden: deelname aan de oudedagsreserve, het gebruik van de jaarruimte en inhaalruimte en de winst uit de verkoop van uw onderneming (stakingswinst).

Oudedagsreserve (FOR)
Als zelfstandig ondernemer kunt u een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Voor deze oudedagsreserve, de vroegere FOR, mag u ieder jaar tot 12% van de winst belastingvrij reserveren. Deze belastingbesparing maakt het aantrekkelijk om aan de oudedagsreserve deel te nemen, maar u dient wel rekening te houden met een latere fiscale claim.

Jaarruimte en inhaalruimte (verzekeren)
Voor uw pensioenopbouw, kunt u ook kiezen voor een lijfrenteverzekering waarbij u optimaal gebruik maakt van de lijfrenteaftrek. Daarvoor kunt u de fiscale jaarruimte en inhaalruimte benutten. De jaarruimte is het bedrag dat u jaarlijks maximaal kunt aftrekken. De inhaalruimte is het bedrag dat u kunt benutten als u in de voorgaande zeven jaar minder premies heeft betaald dan fiscaal was toegestaan.

Stakingswinst
Veel ondernemers zien hun onderneming als oudedagsvoorziening. Zij gebruiken de stakingswinst dan voor de aankoop van een extra lijfrente: de stakingslijfrente. De hoogte daarvan is afhankelijk van de werkelijk behaalde winst, eerder getroffen oudedagsvoorzieningen en de leeftijd. De keuze voor deze mogelijkheid herbergt een reëel risico, omdat u uw pensioen afhankelijk maakt van de ontwikkelingen en eventuele opbrengst van uw bedrijf.

Zoals u ziet zijn er diverse oplossingen. Het is dan ook zaak dat u zich goed laat informeren voor u deze belangrijke beslissing neemt. Maak een afspraak met één van onze pensioenadviseurs.

Meer in dit hoofdstuk