Een groot voordeel van de lijfrente is dat de premies aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting in box 1. Maar aftrek is alleen toegestaan als er de lijfrente-uitkering dient voor aanvulling van uw pensioen, voor de nabestaanden of bij invaliditeit. Gebruikt u de lijfrente voor uw pensioen dan moet u bovendien een aantoonbaar pensioentekort hebben. Dat tekort ontstaat als u minder pensioen opbouwt dan door de fiscus is toegestaan. Wilt u uw huidige pensioenvoorziening onder de loep nemen of meer weten over lijfrente? Maak een afspraak en u weet precies waar u aan toe bent.

Breda (24 uur)

Algemeen (076) 5333 555

Schade (076) 5333 580

Leiden (24 uur)

Algemeen (071) 5810 510

Schade (071) 5810 511