Met een levensverzekering zorgt u voor aanvullende inkomsten in een periode dat dit is gewenst. U kunt er voor kiezen het bedrag periodiek te ontvangen, of u krijgt een bedrag in een keer uitgekeerd.

Er bestaan twee soorten levensverzekeringen:

  • Een verzekering bij overlijden: het bedrag wordt uitbetaald na overlijden, zodat uw nabestaanden goed worden achtergelaten.
  • Een verzekering bij leven: deze verzekeringsvorm keert uit wanneer u als verzekerde op een bepaalde datum nog in leven bent. Overlijdt u voor die tijd, dan zijn er twee mogelijkheden: uw nabestaanden ontvangen niets of zij krijgen uw premie-inleg terug.

 

Meer informatie? Maak een afspraak met één van onze specialisten.

Breda (24 uur)

Algemeen (076) 5333 555

Schade (076) 5333 580

Leiden (24 uur)

Algemeen (071) 5810 510

Schade (071) 5810 511

Venlo (24 uur)

Algemeen (077) 3545 084

Schade (076) 5333 555