Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Met een levensverzekering zorgt u voor aanvullende inkomsten in een periode dat dit is gewenst. U kunt er voor kiezen het bedrag periodiek te ontvangen, of u krijgt een bedrag in een keer uitgekeerd.

Er bestaan twee soorten levensverzekeringen:

  • Een verzekering bij overlijden: het bedrag wordt uitbetaald na overlijden, zodat uw nabestaanden goed worden achtergelaten.
  • Een verzekering bij leven: deze verzekeringsvorm keert uit wanneer u als verzekerde op een bepaalde datum nog in leven bent. Overlijdt u voor die tijd, dan zijn er twee mogelijkheden: uw nabestaanden ontvangen niets of zij krijgen uw premie-inleg terug.

 

Meer informatie? Maak een afspraak met één van onze specialisten.