Met de invoering van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is er een substantieel hiaat ontstaan met de oude wetgeving (Algemene Weduwe en Wezenwet). U kunt zich vrijwillig verzekeren voor het ontstane gat.  De achterblijvende partner en kinderen ontvangen bij overlijden – naast de eventueel via de overheid verkregen ANW-uitkering – een uitkering. Maak een afspraak en wij berekenen samen uw hiaat.