Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Met de invoering van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) is er een substantieel hiaat ontstaan met de oude wetgeving (Algemene Weduwe en Wezenwet). U kunt zich vrijwillig verzekeren voor het ontstane gat.  De achterblijvende partner en kinderen ontvangen bij overlijden – naast de eventueel via de overheid verkregen ANW-uitkering – een uitkering. Maak een afspraak en wij berekenen samen uw hiaat.