Voor actuele informatie omtrent Covid-19 verwijzen wij u naar de actualiteiten op onze website en onze social media kanalen. Meer informatie

Ingevolge de bepalingen uit het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft  geeft  De Keyzer Zekerheid hiermede graag openheid met betrekking tot het door haar gevoerde beloningsbeleid.
De Keyzer Zekerheid voert een beleid inzake beloningen dat er op is gericht te voorkomen dat de beloning van haar werknemers, beleidsbepalers en andere natuurlijke personen, die zich onder haar verantwoordelijkheid bezighouden met het verlenen van financiële diensten,  leidt tot onzorgvuldige behandeling van haar cliënten.
De beloning van haar medewerkers bestaat dan ook voor het grootste gedeelte uit een vast salaris. De vaste salarissen zijn bij De Keyzer Zekerheid marktconform.
Afhankelijk van de functie en de beoordeling kunnen medewerkers een variabele beloning ontvangen die maximaal 25% van hun totale inkomen uitmaakt.
De Keyzer Zekerheid beoordeelt en stuurt haar medewerkers op integer, solide en klantgericht handelen. Deze beoordeling bepaalt de hoogte van het vaste salaris en de hoogte van de variabele beloning.