Meld u aan voor onze nieuwsbriefParticipatiewet

31 maart 2017
Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Met de Participatiewet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben ...
» Lees meer

Vernieuwde Arbowet

31 maart 2017
Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de vernieuwde Arbowet welke per 1 juli 2017 zal ingaan. Werkgevers krijgen een jaar de tijd om –indien nodig- het bestaande contract met de bedrijfsarts/arbodienst aan te passen. Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’. Werknemers hebben recht op een ...
» Lees meer

Pensioenfonds voor de accountancy

31 maart 2017
Het Pensioenfonds voor de Accountancy (PFA) heeft besloten om per 1 juli 2017 te stoppen. Dit betekent dat er vanaf deze datum geen pensioenopbouw meer plaatsvindt. De aangesloten werkgevers worden daarmee ‘gedwongen’ de met hun werknemers overeengekomen pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen. Dit biedt nieuwe ...
» Lees meer

BPF Groothandel in levensmiddelen

31 maart 2017
De sociale partners in de bedrijfstak voor de Foodservice en de Groothandel in Levensmiddelen hebben een aanvraag ingediend voor gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling voor het Bedrijfspensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen. Als gevolg hiervan zijn er ruim 100 bedrijven die de mogelijkheid hebben om te wijzigen van ...
» Lees meer